Mocarz - był to teren podmokły, pełen bagien i moczar.
Na Zagranicach - to teren łączący dwie wioski: Jaworzną i Żmiącą.
Dąbki - nazwa ta pochodzi od dębów, które rosły w większości w pobliskim lesie.
Michałkówka - prawdopodobnie teren ten należał do właściciela, który nosił imię Michał.
Cuprówka - dawniej na tym terenie znajdowały się dwa wzniesienia, które potocznie zwano cuprami.
Goła Góra - to teren o podłożu skalistym, pozbawionym roślinności. 


Źródło:
archiwum GOKSiT w Laskowej