Koło gospodaruje na obwodzie łowieckim o pow. 3589 ha, z czego 43,4% to grunty leśne. Koło liczy 24 członków w tym 3 niemacierzystych.

  • Prezes Koła - Stanisław Uryga
  • Łowczy - Marian Hołyst
  • Z-ca Łowczego - Zygmunt Matras
  • Sekretarz - Jan Pasionek
  • Skarbnik - Czesław Garbacz
  • Straż łowiecką stanowią - Michał Zelek, Jerzy Wątroba, Marek Durba
  • Komisję Rewizyjną tworzą - Przewodniczący: Marian Dąb, członkowie: Stanisław Pajor, Jan Kołodziej, Józef Wątroba

Wszystko co łączy nas myśliwych w uprawianiu łowieckich pasji podnosi walory polskiego łowiectwa, jest spójnią więzi międzyludzkich i dostarcza niezapomnianych przeżyć. Członkowie Koła traktują łowiectwo jako nie tylko polowanie lecz przede wszystkim głównym zadaniem myśliwych jest: hodowla, ochrona, etyka. Hodowla – to głównie zakup zwierzyny łownej, celem zwiększenia populacji i poprawy garnituru genetycznego. Zakupione zostały zające i bażanty, dzięki czemu możemy jeszcze podziwiać w naszym rewirze pięknie ubarwione bażanty czy zające szaraki. Każdy członek Koła „Szałas” jest odpowiedzialny za dokarmianie zwierząt w trudnym okresie zimowym. Ochrona – to drugi z obowiązków ciążących na myśliwych. Myśliwi częstokroć penetrują zagajniki i prowadzą kontrolę w celu zwalczania kłusownictwa oraz likwidacji szkodników, które przyczyniają się do zmniejszenia populacji zwierzyny. Etyka łowiecka – to jedno z ważniejszych działań, które możemy zauważyć podczas ślubowań nowo wstępujących kolegów, pielęgnacja obyczajów i języka gwary łowieckiej wręczanie złomu, układanie pokotów. Dzięki wzorowej dyscyplinie i pomocy św. Huberta nie zanotowaliśmy w historii koła żadnych wypadków w czasie polowań. Współpracujemy z młodzieżą czego przykładem jest Koło „Sympatyków Łowiectwa” w Szkole Podstawowej w Krosnej.


Darz Bór
Myśliwy Czesław Garbacz
34-603 Ujanowice 
Numer telefonu: 183334049