Krosna zlokalizowana jest wzdłuż doliny potoku krośnieńskiego. Nazwa wsi powstała od nazwy warsztatu pracy – krosen, gdyż dawniej mieszkańcy wsi zajmowali się tkaniem materiałów z lnu na krosnach. Większość nazw osiedli – przysiółków wywodzi się albo od nazwisk właścicieli albo od miejsca położenia. Już Jan Długosz wymieniał takie nazwiska właścicieli jak: Buczek, Włodarz, Wajda – dziś echa tych nazwisk znajdujemy w nazwach przysiółków – „Buckówka”, „Włodarzówka”, „Wajdówka”. Istnieje też w Krosnej „osiedle Zagroda” – tam mieszkali kiedyś Zagrodnicy. Nazwa popularnego „osiedla na Sędziówce” wiąże się z pewną osiemnastowieczną ciekawostką – otóż istniał w Krosnej tzw. Rugownik czyli prokurator, który wybierany był zwykle spośród poważniejszych gospodarzy. Do jego zadań należało oskarżenie poddanych przed sądem. Inna miejscowa tradycja mówi, że na Sędziówce poddani otrzymywali kiedyś kije od oficjalistów Barona Brudnickieo, do którego Krosna należała. Są też tacy, którzy przysięgają, że na Sędziówce sądzono złapanego w rzece topielca. We wsi istniała Karczma o której również wspomina Długosz. Do dziś funkcjonuje nazwa osiedla „Nad Karczmą”. Osiedle „Kolejscówka” wzięło swą nazwę od przodka z Kaleni. „Przylaski” to piękne osiedle położone wśród lasów, podobnie przysiółki: „Brzezie”, „Za Brzeziną”. Osiedle powstałe za obsuwającą się ziemią, której nie można było uprawiać otrzymało nazwę „Zaugorek”.

Źródło:
archiwum GOKSiT w Laskowej