Skład Zarządu Straży:

  • Prezes - Waligóra Józef
  • Naczelnik - Grzegorz Grzegorzek
  • Skarbnik - Król Józef

W 1930 rok powstała Straż w Ujanowicach: inicjatorem i I Prezesem był ks. kan. Bernardyn Dziedziak ówczesny dziekan dekanatu Limanowskiego I Naczelnikiem był Władysław Szeląg. Wówczas wyposażenie OSP była: pompa ręczna, trąbka sygnałowa, kilka sztuk węży i toporków a remizą zabudowania gospodarcze plebanii. Do pożarów wyjeżdżano zaprzęgiem dr. Orła i plebańskimi. W latach 1939-1945 zawieszono działalność. Lata powojenne to okres stagnacji bo większość strażaków wyjechała i osiedliła się na ziemiach odzyskanych m.in. naczelnik OSP. Działalność wznowiono w latach 60- tych obowiązki naczelnika przejął Gołąb Józef i pełnił funkcję do 1996r. W 1963r., dzięki staraniom naczelnika pozyskano wóz konno-ciągnikowy typ KG- 8M z 1962r., z wyposażeniem. Brak remizy to tułaczka ze sprzętem i tak od 1972- 1977r., do pomieszczenia targowicy, od 1977- 1982r., tartak A. Cogla, następnie od 1983 do 1986roku SKR. Od 1982r. Jednostka otrzymała Stara 25, który służył do 1988r. Od 1988- 1996r., wykorzystywano pojazdy SKR w Ujanowicach i prywatne żuki strażaków. W 1997r., gmina zainwestowała w jednostki OSP. Zmieniło się osprzętowanie. A STAR 660 zdał egzamin podczas usuwania skutków powodzi. W 1996r., zmienił się zarząd i podjęto prace przy adaptacji budynku remizy którego budowę rozpoczęto w 1985r., a stan surowy zakończono w 1997r W 1998r., dokonano poświęcenia remizy przez Ks. Dziekana Tadeusza Machnika. W 2000r., zorganizowano jubileusz 70- lecia jednostki i pierwszy powiatowy przegląd pojazdów oraz sprzętu. Jednostka wzbogaciła się o nowe wyposażenie i sztandar. W 2002r., zakupiono w Niemczech samochód pożarowy MAGIRUS ze środków finansowych własnych. Jednostka posiada również STARA 660, który służy do dziś. Przekazany gminie budynek remizy został wykończony w 2007r., jako budynek wielofunkcyjny.