Stowarzyszenie Producentów Owoców i Warzyw powstało w 2000 r. z inicjatywy obecnej pani Wójt Stanisławy Niebylskiej - ówczesnej pracownicy ODR w Limanowej. Celem Stowarzyszenia jest podniesienie poziomu życia rolników oraz poprawa warunków produkcji i zbytu artykułów, poprze podejmowanie działań na rzecz ochrony interesów producentów owoców i warzyw, ponadto organizowanie akcji wspomagających oraz prowadzenie działalności gospodarczej. W czasie pierwszego zebrania w lutym 2000 r. w którym udział wzięło 56 rolników został wybrany 7-osobowy zarząd w składzie:

 • Piotr Waligóra - Prezes
 • Wincenty Krzyżak - Wiceprezes
 • Kazimierz Joniec - Sekretarz
 • Józef Jonik - Skarbnik
 • Stanisław Zelek - Członek
 • Stanisław Bukowiec - Członek
 • Stanisław Uryga - Członek

Następnie 30.05.2000 r Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu. Stowarzyszenie zajmuje się organizowaniem wspólnego zaopatrzenie w środki do produkcji rolnej np. nawozy, środki ochrony roślin, kwalifikowany materiał szkółkarski oraz wspólną sprzedażą produktów rolnych, głównie owoców miękkich. Stowarzyszenie bierze czynny udział w promocji swoich produktów poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju wystawach np. Agropromocja w Nawojowej, AGRO-KRAK w Krakowie oraz dożynki gminne i powiatowe. Stowarzyszenie liczy 27 osób z którego wyłoniono nowy zarząd w składzie:

 • Kazimierz Joniec - Prezes
 • Józef Jonik - Skarbnik
 • Wincenty Krzyżak - Z-ca Prezesa
 • Piotr Waligóra - Sekretarz
 • Stanisław Nowak - członek

Dnia 16.05.2016 r został powołany nowy zarząd w składzie :

 • Kazimierz Joniec - Prezes
 • Kazimierz Augustyn  - Wiceprezes
 • Józef Jonik - Skarbnik 
 • Stanisław Pajor - Sekretarz 
 • Stanisław Gwiżdż - Członek

Stowarzyszenie wystąpiło również z wnioskiem do marszałka Województwa Małopolskiego o rejestrację Produktu Tradycyjnego po długotrwałych staraniach w dniu 28.XII.2006 r. został zarejestrowany Produkt Tradycyjny: Śliwki Suszone metodą tradycyjną pod nazwą ''SUSKA SECHLOŃSKA''. Obecnie "Suska sechlońska" jest kolejnym, po fasoli korczyńskiej i miodzie kurpiowskim, polskim produktem regionalnym zarejestrowanym przez Komisję Europejską jako Chronione Oznaczenie Geograficzne. Stowarzyszenie nie zatrudnia etatowo żadnych osób, wszystkie prace wykonywane są społecznie.


Dane adresowe:

Stowarzyszenie Producentów Owoców i Warzyw w Ujanowicach

34-603 Ujanowice 31

Nr telefonu: 792 039 755