Cieślówka – pochodzi od nazwiska Franciszek Cieśla urodzone w 1797 roku
Pagórek – domostwa położone na niewielkim wzniesieniu
Zapotocze – domy położone nad potokiem
Orłówka – pochodzi od nazwiska Józef Orzeł urodzony w 1825 roku
Żołnówka (w gwarze miejscowej nazywana Zołnówka) – Żołna Mateusz urodzony w 1787 roku
Garb Górny – dom położony nad garbatym polem
Garb Dolny – dom położony pod garbatym polem

Bójdorówka –  pochodzi od nazwiska Jakub Bójdor urodzony w 1825 roku
Motokówka –  pochodzi od nazwiska Franciszek Motok urodzony w 1835 roku
Wielkie Pole – od znajdującego się dużego pola rolnego

Hajdygówka –  pochodzi od nazwiska Jan Hajduga urodzony w 1835 roku
Waligórówka – pochodzi od nazwiska Grzegorz Waligóra urodzony w 1786 roku
Wójcikówka – pochodzi od nazwiska Franciszek Wójcik urodzony w 1848 roku
Pajorówka –  pochodzi od nazwiska Wojciech Pajor urodzony w 1786 roku
Oleksówka (pisana dawniej przez x – Olexówka) – pochodzi od nazwiska Józef Oleksy urodzony w 1787 roku
Gwizdówka –  pochodzi od nazwiska Michał Gwiżdż urodzony w 1800 roku
Granice – obszar wzdłuż naturalnych granic wsi

Przylaski – domostwa otoczone lasem
Nowakówka – pochodzi od nazwiska Antoni Nowak urodzony w 1786 roku
Góry – obszar położony na dużym wzniesieniu
Zabrze – domy za brzegiem płynącego potoku
Wygon – na końcu wsi


Źródło:
archiwum GOKSiT w Laskowej