• Uchwała Nr XX/113/08 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie: nadania honorowego obywatelstwa Gminy Laskowa Panu Janowi Winterowi.
  • Uchwała Nr XX/112/08 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie: nadania honorowego obywatelstwa Gminy Laskowa Pani Dorocie Gawryluk.
  • Uchwała Nr V/30/07 Rady Gminy Laskowa z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie: nadania honorowego obywatelstwa Gminy Laskowa Panu Stanisławowi Pajorowi
  • Uchwała Nr XXXIX/261/17 Rady Gminy Laskowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Laskowa  Panu Janowi Sieja.
  • Uchwała Nr XXXIX/260/17 Rady Gminy Laskowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Laskowa ks. kanonikowi Józefowi Trela.
  • Uchwała Nr XXXIX/259/17 Rady Gminy Laskowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Laskowa ks. prałatowi Feliksowi Kwilas.
  • Uchwała Nr XXXIX/258/17 Rady Gminy Laskowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Laskowa ks. prałatowi Józefowi Cieśla.
  • Uchwała Nr XXXIX/257/17 Rady Gminy Laskowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Laskowa Pani Barbarze Hłyń.