W dniach 27-28.05.2013 roku 6 drużyn gimnazjalnej młodzieży i 2 drużyny absolwentów z gminy Laskowa wędrowało po stokach Beskidu Wyspowego, by poznać miejsca tajnego nauczania na terenie byłej parafii Ujanowice oraz oddać hołd tym, którzy krzewili oświatę w czasie II wojny światowej.


W pierwszym dniu rajdowicze zmagali się z wybraną trasą rajdową. Poznali piękne o tej porze krajobrazy naszej Małej Ojczyzny oraz miejsca, gdzie wbrew zakazowi okupanta nauczano.


O godzinie 16:30 odbyła się Msza Święta w intencji zmarłych profesorów, uczestników rajdu i uczniów tajnego nauczania. Następnie rajdowicze i zaproszeni goście udali się do Zespołu Szkół im. św. Kingi w Ujanowicach na wieczornicę, której mottem były słowa: „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości”. Dzięki tej nietypowej lekcji historii młodzież poznała sylwetki nauczycieli tajnego nauczania, miejsca i warunki, w jakich była prowadzona nauka. W pięknych wspomnieniach, wierszach i pieśniach „cienie umarłych nabrały żywych kształtów” i stały się dla młodego pokolenia refleksją na temat trudnych czasów i mądrych ludzi.


W drugim dniu rajdu młodzież rywalizowała w konkursach wiedzy o tajnym nauczaniu, piosenki turystycznej, apteczki, pracy pisemnej o uczniu tajnego nauczania. W ogólnej rywalizacji zwyciężyły drużyny: „Bez nazwy” i „Szare Szeregi” z Ujanowic oraz „Szalone orły” z Laskowej.


Po wręczeniu nagród, które ufundowali współorganizatorzy rajdu: Wójt Gminy Laskowa i GOKiST wszyscy udali się na cmentarz, aby zapalić znicze i złożyć kwiaty na grobach tych, dla których „izbą szkolną była przeświecająca szparami stodoła. Wrota służyły za stół, pnie drzew za krzesła, sąsiek za schowek na książki i mapy” jak pisała pani T. Grzegorzek. Warto jeszcze dodać, że w tym roku z inicjatywy ZS w Ujanowicach został wydany przewodnik pt. „Szlakiem tajnego nauczania”. Wytyczono 2 szlaki turystyczne, które są opisane w przewodniku oraz zaznaczone na mapie: „Szlak tajnego nauczania”. Tablice informacyjne z mapą zainstalowano w 6 wsiach: Żmąca, Strzeszyce, Krosna, Sechna, Ujanowice, Jaworzna, gdzie odbywało się tajne nauczanie.