W dniu 09 czerwca 2013 roku w Laskowej odbył się XIV Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych.


Komisja Artystyczna w składzie:

 • Anna Mirek - przewodnicząca
 • Waldemar Groń
 • Józef Bartusiak

po wysłuchaniu 14 orkiestr dętych zgłoszonych do przeglądu postanowiła przyznać następujące miejsca i nagrody:


W GRUPIE I - ORKIESTR OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH:

I miejsce , dużą statuetkę przeglądu , dyplom i nagrodę pieniężną w wysokości 600 zł.:

 • Orkiestrze Dętej OSP z Dobrej
 • Orkiestrze Dętej OSP z Mszany Dolnej

II miejsce, dyplom i nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł.:

 • Orkiestrze Dętej OSP ze Słopnic

III miejsce, dyplom i nagrodę pieniężną wysokości 400 zł.:

 • Orkiestrze Dętej ,,Tymbarski Ton"
 • Orkiestrze Dętej OSP z Męciny
 • Orkiestrze Dętej OSP ,, Echo Gór " z Kasinki Małej

W GRUPIE II - ORKIESTR DZIAŁAJĄCYCH PRZY PARAFIACH:

I miejsce, dużą statuetkę przeglądu , dyplom i nagrodę pieniężną w wysokości 600 zł.:

 • Parafialnej Orkiestrze Dętej z Laskowej
 • Parafialnej Orkiestrze Dętej z Jaworznej

II miejsce, dyplom i nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł.:

 • Parafialnej Orkiestrze Dętej z Krosnej

W GRUPIE III - ORKIESTR DZIAŁAJĄCYCH PRZY OŚRODKACH KULTURY I STOWARZYSZENIACH:

I miejsce, dużą statuetkę przeglądu, dyplom i nagrodę pieniężną w wysokości 600 zł.:

 • Orkiestrze Dętej ,,Echo Gminy Łukowica"

II miejsce, dyplom i nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł.:

 • Orkiestrze Dętej ze Szczawy

III miejsce, dyplom i nagrodę pieniężną w wysokości 400 zł.:

 • Orkiestrze Dętej ,,Sami Swoi " z Kasinki Małej- Zagródce
 • Orkiestrze Dętej ,,Echo Zagórzan " z Kasiny Wielkiej.

W GRUPIE IV - BIG – BANDÓW:

Wyróżnienie w Konkursie , dyplom i nagrodę pieniężną w wysokości 400 zł.:

 • Big -Beand ,,Echo Podhala" z Limanowej.

Na XXXVI Festiwal Orkiestr Dętych „ECHO TROMBITY” w Nowym Sączu Komisja postanowiła zakwalifikować:

 • Orkiestrę Dętą OSP z Dobrej
 • Orkiestrę Dętą OSP z Mszany Dolnej
 • Parafialną Orkiestrę Dętą z Laskowej
 • Parafialną Orkiestrę Dętą z Jaworznej
 • Orkiestrę Dętą ,, Echo Gminy Łukowica"

Nagrody pieniężne na łączną kwotę 6900 złotych ufundowało: Starostwo Powiatowe w Limanowej – kwota 5000 zł oraz Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Laskowej - 1900 zł. Ponadto wszystkie orkiestry otrzymały pamiątkowe statuetki przeglądu i bony na naprawę instrumentów wartości 200 zł. ufundowane przez Firmę ,,AKORD - BRASS" Pana Damiana Janasa. Komisja z zadowoleniem stwierdza dalszy wzrost poziomu artystycznego, duże zaangażowanie dyrygentów i muzyków oraz wzrastającą liczbę młodzieży w zespołach. Szczególne podziękowanie kierujemy do Starostwa Powiatowego w Limanowej, za wsparcie finansowe Konkursu. Komisja dziękuje Urzędowi Gminy w Laskowej oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury Sportu i Turystyki w Laskowej za przygotowanie i sprawną realizację Przeglądu. Z uznaniem należy stwierdzić iż w Powiatowym Przeglądzie Laskowej uczestniczyła rekordowa liczba 14 orkiestr działających na terenie Powiatu Limanowskiego. Łącznie około 550 muzyków z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Wszystkim orkiestrom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.