W dniach 8 - 9 listopada 2013 roku, odbył się XVI Młodzieżowy Rajd „Szlakiem cmentarzy I wojny światowej. Jak Oni w 1914 roku”, zorganizowany ponownie przez Centrum Kultury w Żegocinie i GOKSiT w Laskowej pod patronatem wójtów obu sąsiednich gmin i przy współpracy Parafii oraz Rady Sołeckiej z Kamionki Małej. Do rajdu zgłosiło się 15 drużyn.


Tradycyjnie w pierwszym dniu młodzież wędrowała po wybranych trasach, prowadzących po cmentarzach I wojny światowej, tak licznie rozsianych w naszej okolicy. Po  obiedzie  w  CKSiT  w  Żegocinie  o  godz. 18.00,  wszyscy  uczestnicy  Rajdu  zebrali  się  na  uroczystej  wieczornicy  w  celu  uczczenia 95 Rocznicy  Odzyskania  Niepodległości. Kolejnym punktem programu był Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej dla drużyn uczestniczących w Rajdzie. Komisja  Konkursowa Rajdu w  składzie: Pani Małgorzata Bury, Pani Grażyna  Prusak, Pani Małgorzata Waligóra, Pani Anna Zelek, oceniała kompozycje kwiatowe przygotowane na Rajd przez młodzież. Komisja oraz organizatorzy Rajdu zdecydowali o przyznaniu wszystkim grupom pamiątkowych dyplomów, pucharów i nagród książkowych.


W  dniu  9 listopada 2013 r., po  śniadaniu  około  9.00   uczestnicy Rajdu udali się na  Cmentarz  Wojenny  w  Kamionce  Małej – na ,,Jastrząbce”, gdzie  odbyła  się  uroczysta  Msza Święta w intencji Ojczyzny koncelebrowana przez:

  • Ks. Tadeusza Skórę,
  • Ks. Stanisława Węgrzyna,
  • Ks. Andrzeja Wanata,
  • Ks. Łukasza Opolskiego,
  • Ks. Prałata Józefa Bubulę,
  • Ks. Romana Łagosza,
  • Ks. Józefa Cieślę,
  • Ks. Wiesława Dzięgiela.

Mszę Świętą poprzedziła ceremonia  złożenia  wieńców  na  grobach  przez  zaproszonych gości i uczestników Rajdu. Po nabożeństwie, które uświetniła Orkiestra Dęta z Laskowej, odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród, w tym pucharów dla najlepszych drużyn – laureatów konkursu, które wręczali: poseł RP Wiesław Janczyk, Wójt Gminy Laskowa Stanisława Niebylska i Wójt Gminy Żegocina Jerzy Błoniarz. Na zakończnie imprezy druchowie z OSP z Kamionki Małej chętnych zgromadzonych częstowali ciepłą kawą, herbatą i wiejskim bigosem.