Dnia 14. marca 2013 r. w Zespole Szkól w Laskowej odbył się X Powiatowy Konkurs Poezji ks. Jana Twardowskiego. Pomysłodawczyniami i organizatorami tej imprezy jest Pani mgr Katarzyna Banaś i Pani mgr Małgorzata Oleksy, wspiera je Dyrektor ZS w Laskowej, a także – tak jak w latach ubiegłych - Gminny Ośrodek Kultury w Laskowej. Honorowy patronat nad konkursem obejmuje Starostwo Powiatowe w Limanowej. Nie sposób również pominąć sponsorów, bez których pomocy tak duża impreza nie miała by tak ciekawej oprawy. Konkurs w tym roku wsparli przedsiębiorcy z gminy Laskowa oraz z powiatu limanowskiego, m.in. Firma Tymbark i Partner – Alma. Tegoroczną edycję konkursu rozstrzygnięto w dwóch kategoriach – szkoły podstawowe i gimnazja. W sumie komisja konkursowa w składzie: przewodniczący dr Marek Karwala z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Dyrektor LDK Stanisława Obrzut, mgr Piotr Gryźlak z MCK Sokół w Nowym Sączu, ks. Proboszcz parafii Laskowa Andrzej Wanat przesłuchała 45. uczestników z powiatu limanowskiego.


Laureatami w kategorii szkoła podstawowa zostali:

I. Aleksandra Ciężak – SP w Kasince Małej
II. Natalia Szczypka – SP w Mszanie Dolnej II, Aleksandra Trojanowska – SP w Tymbarku
III. Sylwia Domiter – SP w Laskowej


Wyróżnienia:

Sławomir Listoś z OSW w Dobrej
Aleksandra Woźniak – SP w Męcinie
Sandra Duplik – SP w Młynnym
Patrycja Oleksy –SP w Jaworznej


Laureaci z gimnazjum to:

I. Daria Krawczyk – Gimnazjum w Laskowej
II. Katarzyna Szlaga – Gimnazjum w Kasinie Wielkiej, Beata Rozum – Gimnazjum w Laskowej
III. Honorata Leśniak – Gimnazjum w Tymbarku, Aneta Oleksy – Gimnazjum w Ujanowicach


Wyróżnienia:

Michał Suwaj z OSW w Dobrej
Sławomir Wierzbicki – Gimnazjum w Mordarce
Patrycja Wikar – Gimnazjum w Słopnicach


Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni dyplomami oraz nagrodami książkowymi, a laureaci również nagrodami rzeczowymi. Wszystkim gratulujemy i zapraszamy na XI edycję za rok.