W dniach 28-29 maja 2012 r. dziesięć drużyn gimnazjalnej młodzieży z gmin: Laskowa, Limanowa, Łososina Dolna wędrowało po uroczych o tej porze stokach Beskidu Wyspowego, by poznać miejsca tajnego nauczania na terenie byłej parafii Ujanowice oraz oddać hołd tym, którzy przemierzali górskie szlaki, żeby się uczyć wbrew zakazom okupanta. Po wzmaganiach z trasą rajdowicze zakwaterowali się w Zespole Szkół im. Św. Kingi w Ujanowicach. Potem udali się do miejscowego kościoła na mszę świętą sprawowaną w intencji zmarłych profesorów, przyjaciół rajdu i uczniów tajnego nauczania. Kolejnym punktem uroczystości była wieczornica poświęcona prof. Z. Oleksy i innym działaczom tajnego nauczania. Wśród pięknych wierszy, pieśni można było usłyszeć fragmenty przemówień prof. Z. Oleksy do młodzieży zdającej maturę w 1945 r. „Bądźcie odpowiedzialni wobec przyszłego pokolenia, boście naszym ogniwem w łańcuchu tych, co z tej okolicy poszli za nauką w świat. Abyście (…) nie byli trzciną, którą chwieją wiatry na wszystkie strony, byście byli jak dęby, byście stali twardo na ziemi (…), by żadne pokusy jak posada, kariera, przypodobanie się ludziom, dogadzanie sobie nie sprowadzało zmiany waszych poglądów.”- te słowa stały się refleksją dla współczesnego pokolenia młodzieży gimnazjalnej. Po wieczornicy goście a wśród nich uczestnicy tajnego nauczania, rodzina zmarłych profesorów Janiny i Wincentego Gołąb, władze gminy, powiatu, radni, dyrektorzy szkół, nauczyciele emeryci, przedstawiciele ZNP w Limanowej spotkali się przy wspólnej kawie i wspomnieniach, zaś rajdowicze bawili się na dyskotece. W drugim dniu rajdu młodzież rywalizowała w konkursach: wiedzy o tajnym nauczaniu, wiedzy o Beskidzie Wyspowym, piosenki turystycznej oraz zapaliła znicze i złożyła kwiaty na grobach tych, którzy już odeszli, ale na trwałe zapisali się w pamięci potomnych i dali nam do zrozumienia, że „..wartość człowieka mierzymy tym właśnie, ile zrobi więcej niż obowiązek każe.”- jak mówiła prof.Z. Oleksy. W ogólnej rywalizacji I miejsce zajęła drużyna z Łososiny Dolnej, II miejsce drużyny z Ujanowic, III miejsce drużyny z Laskowej i Łososiny Górnej. Nagrody dla młodzieży ufundowali współorganizatorzy rajdu: -Wójt Gminy Laskowa -p. Stanisława Niebylska oraz GOKiST -p. Zdzisław Pajor. Opiekę organizacyjną nad rajdem sprawowała wicedyrektor ZS w Ujanowicach p. E. Sabik.