Początki szkolnictwa w Sechnej sięgają roku 1910 roku. W styczniu 1994 roku został wykonany projekt budynku szkolnego:
-30.06.1994 roku Urząd Gminy - inwestor - otrzymał decyzję Kierownika Urzędu Rejonowego w Limanowej, zatwierdzającą plan realizacyjny i pozwolenie na budowę budynku Szkoły Podstawowej w Sechnej.
-08.11.1994 roku rozpoczęto budowę głównego budynku szkoły.
-30.09.2011 r. Zarządzeniem Wojewody Małopolskiego Stanisława Kracika Gmina Laskowa otrzymała kwotę 700 tys. na wykończenie budynku szkoły w Sechnej.
-08.06.2012 roku Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Limanowej, udzielił pozwolenia na użytkowanie budynku szkoły.


Całkowite nakłady na budowę szkoły w Sechnej w latach 1994-2012 wyniosły 1.672.920,20 zł

W dniu 4 września 2012 roku w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sechnej odbyła się niezwykle ważna i niecodzienna uroczystość a mianowicie poświęcenie i oddanie do użytku nowego budynku Szkoły Podstawowej. Wydarzenie to, któremu przyświecało hasło: " Dla szkoły miej serce- nie licz lat. Pokochaj to miejsce- mały świat", przebiegało w niezwykle uroczystej i podniosłej atmosferze. Uroczystość rozpoczęto Mszą św. w Kaplicy w Sechnej, którą pod przewodnictwem J.E.Księdza Biskupa Andrzeja Jeża Biskupa Tarnowskiego koncelebrowali proboszczowie pracujący na terenie gminy Laskowa oraz księża wywodzący się z Sechnej. Po nabożeństwie wszyscy zebrani w uroczystym przemarszu udali się przed budynek szkoły, gdzie dokonano przecięcia wstęgi, poświęcenia oraz otwarcia budynku szkoły. Po odśpiewaniu hymnu państwowego i hymnu szkoły, zebranych gości oficjalnie powitała pani Dyrektor SP w Sechnej- Maria Drożdż oraz Wójt Gminy Laskowa- pani Stanisława Niebylska. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: J.E. Andrzej Jeż- Biskup Tarnowski, proboszczowie Gminy Laskowa oraz księża wywodzący się z Sechnej. Zaproszenie na uroczystość przyjęli również przedstawiciele władz oświatowych, powiatowych i gminnych. Nie zabrakło wśród gości przedstawicieli : sponsorów, OSP z poszczególnych miejscowości, komitetu budowy szkoły, projektantów, inwestorów, dyrektorów szkół z terenu gminy, inspektorów nadzoru budowlanego, GOKSiT, GOPS, Rady Sołeckiej i Wójtów sąsiednich gmin, Rady Rodziców, mieszkańców wsi i mediów. W dowód wdzięczności wszystkim zgromadzonym gościom uczniowie naszej szkoły zadedykowali program artystyczny. Słowami wierszy, piosenek dziękowali za okazaną pomoc, zrozumienie i piękny dar- nową szkołę. Minutą ciszy zostali uczczeni, nieżyjący fundatorzy i sponsorzy nowego budynku szkoły. Uroczystość otwarcia nowego budynku szkoły uświetniła również swoim występem orkiestra dęta z Krosnej pod kierownictwem pana Zdzisława Karpiela.

D. Dziedzic
nauczyciel w SP w Sechnej

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyjęli nasze zaproszenie na uroczystość i uświetnili ją swoją obecnością. Jesteśmy wdzięczni za życzenia i prezenty. Słowa podziękowania składamy Tym wszystkim, dzięki którym budynek szkoły został otwarty i Tym wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie uroczystości.


M.Drożdż
Dyrektor SP w Sechnej