W dniu 18 stycznia 2012 roku odbył się XVIII Gminny Przegląd Grup Kolędniczych Gminy Laskowa.
Komisja w składzie:

 • Marta Smólczyńska - etnolog, MCK “SOKÓŁ” w Nowym Sączu
 • Benedykt Kafel - etnograf, MCK “SOKÓŁ” w Nowym Sączu
 • Aleksander Smaga - muzyk, MCK “SOKÓŁ” w Nowym Sączu

po obejrzeniu i gruntownej ocenie 12 grup kolędniczych postanowiła przyznać następujące miejsca i nagrody:

Grupa dziecięca:
I miejsce dyplom, okolicznościową statuetkę i nagrodę pieniężną w wysokości 300 zł przyznano grupie kolędniczej ”Z gwiazdą” z Jaworznej.
Trzy równorzędne II miejsca dyplomy, okolicznościowe statuetki i nagrody pieniężne w wysokości po 250 zł. przyznano grupom:

 • “Sechlańskie kolędusy z gwiazdą ” ze Sechnej
 • “Z turoniem” ze Żmiącej
 • "Z gwiazdą” z Krosne

Trzy równorzędne III miejsca dyplomy, okolicznościowe statuetki i nagrody pieniężne w wysokości po 200 zł. przyznano grupom

 • "Mali Ujanowiczanie z gwiazdą ” z Ujanowic
 • "Z konikiem” z Kamionki Małej
 • "Herody ” z Laskowej 

Grupa młodzieżowa:
Pierwsze miejsce, dyplom, okolicznościową statuetkę i nagrodę pieniężną w wysokości 400 zł. przyznano grupie: "Z szopką “ z Ujanowic
Drugie miejsce, dyplom, okolicznościową statuetkę i nagrodę pieniężną w wysokości 300 zł. przyznano grupie "Z konikiem ” z Laskowej.


Grupa dorosłych:
Dwa równorzędne I miejsca, dyplomy, okolicznościowe statuetki i nagrody w wysokości po 600 zł. przyznano grupom:

 • „Z gwiazdą” - przy Kole Gospodyń Wiejskich w Laskowej,
 • "Jaworzoki z gwiazdą” z Jaworznej.

II miejsce, dyplom, okolicznościową statuetkę i nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł przyznano grupie: "Draby “ z Sechnej.


Ponadto na XIII Regionalny Przegląd Kolędniczy „Zagrojcie ta turoniowi" w Kasinie Wielkiej w dniu 21- 22.01.2012 roku zakwalifikowano grupy kolędnicze:

 • „Z gwiazdą ” z Jaworznej- grupa dziecięca
 • „Z szopką ” z Ujanowic- grupa młodzieżowa
 • „Z gwiazdą ” - Koło Gospodyń Wiejskich w Laskowej- grupa dorosłych
 • ,,Jaworzoki z gwiazdą” - grupa dorosłych

Fundatorem okolicznościowych dyplomów i nagród pieniężnych na łączną kwot 4050 zł. (słownie: cztery tysiące pięćdziesiąt złotych 00/100) wręczonych opiekunom zespołów przez:

 • Panią Stanisławę Niebylską – Wójta Gminy Laskowa,
 • Panią Ewę Pajor - Przewodniczącą Rady Gminy Laskowa,
 • Panią Elżbietę Zabrzeńską – V-ce Przewodniczącą Rady Gminy Laskowa,

był GOKSiT w Laskowej.


Ponadto wręczono nagrody pieniężne sponsorowane przez Panią Ewę Pajor dla:

 • Grupy kolędniczej "Herody” z Laskowej - 200 zł.
 • Grupy Kolędniczej "Z konikiem” z Laskowej - 200 zł.
 • Grupy Kolędniczej "Z gwiazdą'' przy KGW w Laskowej - 300zł.

Kolejne nagrody ufundowali:

 • Pani Elżbieta Zabrzeńska dla Grupy Kolędniczej Sechlańskie Kolędusy ,,Z Gwiazdą'' ze Sechnej – 200 zł
 • Pan Jerzy Rosiek dla Grupy Kolędniczej ,, Z turoniem” ze Żmiącej – 200 zł.

Komisja dziękuje wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich opiekunom za trud włożony w przygotowanie programów. ziękujemy również organizatorom za przygotowanie przeglądu, przeprowadzenie g w miłej atmosferze i ufundowanie nagród finansowych.


Na tym protokół zakończono i podpisano.

 1. Marta Smólczyńska
 2. Benedykt Kafel
 3. Aleksander Smaga