W dniu 2 grudnia 2012 w Szkole Podstawowej w Żmiącej odbyło się spotkanie z dr Michałem Łuczewskim, autorem książki pod tytułem: „Odwieczny naród – Polak i Katolik w Żmiącej”. Organizatorami spotkania byli: Wójt Gminy Laskowa oraz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Laskowej i Szkoła Podstawowa w Żmiącej. Spotkanie z autorem uświetnili uczniowie tutejszej szkoły przedstawiając scenkę związaną z rodzimym zwyczajem ludowym wsi. Książka, którą napisał dr Michał Łuczewski opowiada historię Polski na przykładzie wsi Żmiąca. Stało się to możliwe dzięki poprzednim monografiom tej wsi, które uczyniły z niej najdłużej badaną miejscowość w naukach społecznych. Dowiadujemy się w niej w jaki sposób Polacy stali się narodem i jak naród stał się katolicki. Ukazuje w jaki sposób polskie ideologie narodowe transformowały w starciu z rzeczywistością. Autor łączy w swych badaniach narzędzia socjologii, antropologii, psychologii i historii, proponując nową definicję i wyjaśnienie narodu, które razem tworzą oryginalne podejście, integralną teorię narodu. Ostateczna konkluzja jego rozważań brzmi: polskość, która jawi się nam jako wieczna, moralna i jedna, jest wynikiem szeregu dziejowych zbiegów okoliczności. Autor zajmuje się tematyką narodu, pamięci, ruchów społecznych, wartości oraz związków teologii i nauk społecznych. Jest adiunktem w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz kierownikiem Działu Badawczego w Centrum Myśli Jana Pawła II. Stypendystą m.in. Collegium Invisibile, Fundacji im. W. Fulbrighta na Columbia University (2005–2006) i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Wyróżniony został w konkursie im. Jana Józefa Lipskiego i w konkursie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na najlepszy doktorat z nauk społecznych. Laureat Józef Tischner Fellowship w wiedeńskim Institut für die Wissenschaften vom Menschen. Redaktor naczelny pisma antydyscyplinarnego „Stan Rzeczy” i członek zespołu redakcyjnego „44/Czterdzieści i Cztery”. Spotkanie z Michałem Łuczewskim i lektura jego monografii, pokazuje jak warto znać dzieje swojej małej ojczyzny.