Komunikat z przebiegu XV Rajdu Turystycznego „Jak Oni w 1914...”- Szlakiem Cmentarzy I Wojny Światowej, organizowanego przez CKSiT w Żegocinieoraz GOKSiT w Laskowej w dniach 09-10.XI.2012 r. Do udziału w Jubileuszowym XV Młodzieżowym Rajdzie „Szlakiem cmentarzy I wojny światowej. Jak Oni w 1914 roku”, zorganizowanym ponownie przez Centrum Kultury w Żegocinie i GOKSiT w Laskowej pod patronatem Wójtów obu sąsiednich gmin i przy współpracy Parafii oraz Rady Sołeckiej z Kamionki Małej, zgłosiło się 11 drużyn, m.in. z Bochni, Łapanowa, Ujanowic, Jaworznej, Laskowej i Żegociny. Prawie wszystkie grupy wybrały trasę od Łąkty Dolnej lub Górnej przez Rajbrot, Łopusze do Żegociny, co oznacza, że odwiedzili przynajmniej 5 cmentarzy z czasów I wojny światowej. O tym co działo się na tym terenie w grudniu 1914 roku oraz o samych cmentarzach opowiadali uczestnikom rajdu przewodnicy: Jarosław Orzeł i Jan Zięba. Rajd jest bowiem okazją do poszerzenia wiedzy historyczno - geograficznej o regionie pogranicza Beskidu Wyspowego i Pogórza Wielicko – Ciężkowickiego, jak również elementem obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Tradycyjnie już w pierwszym dniu, młodzież wędrowała po wybranych trasach, prowadzących po cmentarzach z I wojny światowej, tak licznie rozsianych w okolicy. Oprócz zdobywania wiedzy, uczestnicy rajdu składali hołd poległym na tych terenach żołnierzom armii austro-węgierskiej, pruskiej i rosyjskiej, wśród których było wielu Polaków wcielonych do armii państw zaborczych. Po obiedzie w CKSiT w Żegocinie o godz. 1800, wszyscy uczestnicy rajdu zebrali się na uroczystej wieczornicy w celu uczczenia 94 Rocznicy Odzyskania Niepodległości, w trakcie której odbyły się wykłady na temat: działań zbrojnych w okolicy Laskowej i Żegociny w trakcie I wojny światowej wykład wygłoszony przez dr Jarosława Centka z Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Karol Wojtas z Polskiego Towarzystwa Historycznego o. Limanowa prezentował niedawno wydaną po polsku książkę ,,Galicja1914-15. Zapiski korespondenta wojennego” autorstwa Ferenca Molnara. Kolejnym punktem programu był Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej dla drużyn uczestniczących w Rajdzie.


Komisja Konkursowa Rajdu w składzie:


 • Małgorzata Bury - starszy bibliotekarz Publicznej Biblioteki Żegocinie,
 • Grażyna Prusak - starszy bibliotekarz Publicznej Biblioteki w Laskowej, 
 • Małgorzata Waligóra - instruktor CKSiT w Żegocinie,
 • Anna Zelek – nauczyciel ze Szkoły Podstawowej w Rozdzielu oceniała wieńce i kompozycje kwiatowe przygotowane na Rajd przez młodzież. Komisja oraz organizatorzy Rajdu zdecydowali o przyznaniu wszystkim grupom pamiątkowych dyplomów, pucharów i nagród książkowych.

  W dniu 10.XI.2012 r., po śniadaniu około 900 uczestnicy Rajdu udali się na Cmentarz Wojenny w Kamionce Małej – na Jastrząbce, gdzie odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny koncelebrowana przez:

 • Ks. Prałata Ryszarda Stasika obecnie posługującego w Grybowie,
 • Ks. Andrzeja Wanata i Ks. Łukasza Opolskiego z Laskowej,
 • Ks. Romana Łagosza z Bochni,
 • Ks. Stanisława Węgrzyna proboszcza z Kamionki Małej.

  Mszę Świętą poprzedziła ceremonia złożenia wieńców na grobach przez zaproszonych gości, w tym:

 • Wiesława Janczyka Posła na Sejm RP w asyście Walentyna Rusina Radnego Rady Miasta Limanowa
 • Wojciecha Włodarczyka Przewodniczącego Rady Wojewódzkiej NSZZ Solidarność RI.


W imieniu Władz Samorządowych Gminy Żegocina i Gminy Laskowa wieńce złożyli:


 • Jerzy Błoniarz – Wójt Gminy Żegocina,
 • Tadeusz Olszewski i Jarosław Orzeł – Radni Gminy Żegocina,
 • Stanisława Niebylska – Wójt Gminy Laskowa,
 • Ewa Pajor – Przewodnicząca Rady Gminy Laskowa,
 • Grzegorz Grzegorzek – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Laskowa.


W imieniu Starostwa Powiatowego w Limanowej wieniec złożyła:

 • Jolanta Grzegorzek – Przewodnicząca Komisji Kultury Sportu i Turystyki przy Radzie Powiatu Limanowskiego.

Kwiaty składali również: Delegacja Koła Gminnego Prawa i Sprawiedliwości, Członek Zarządu Okręgowego w Nowym Sączu – Piotr Stach, wraz z Przedstawicielem Biura Senatora RP Stanisława Koguta – Zofią Bukowiec,Członkowie Stowarzyszenia Kulturalno Oświatowego, Ziemia Limanowska – Barbara Szewczyk, Adam Lachcik, Wojciech Augustyn. Wieńce lub kompozycje kwiatowe przygotowane w trakcie Rajdu złożyli przedstawiciele drużyn uczestniczących w XV Młodzieżowym Rajdzie Turystycznym. Po nabożeństwie, które uświetniła Orkiestra Dęta z Jaworznej, odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród, dokonali tego: Wiesław Janczyk Poseł na Sejm RP i Wójt Gminy Laskowa Stanisława Niebylska. Wychodzących z cmentarza uczestników rajdu strażacy z OSP Kamionka Mała częstowali gorącą herbatą i drożdżówką.