Protokół z przebiegu Gminnych Dożynek oraz z posiedzenia Komisji Artystycznej oceniającej XV Konkurs Wieńców Dożynkowych zorganizowanych w Żmiącej w dniu 26.VIII. 2012 r. Gminne Dożynki rozpoczęły się Mszą Świętą dziękczynną w Kościele w Żmiącej, której przewodniczył ks. dr Marian Chełmecki oraz księża, Feliks Kwilas z Krosnej, Józef Cieśla z Jaworznej, Andrzej Wanat z Laskowej, Julian Gancarz z Tarnowa i Józef Trela ze Żmiącej. W trakcie Mszy Świętej nastąpiło uroczyste poświęcenie wieńców dożynkowych przygotowanych przez wszystkie sołectwa Gminy Laskowa. Po Mszy Świętej barwny korowód dożynkowy prowadzony przez Orkiestrę Dętą z Krosnej oraz banderię konną udał się na plac dożynkowy po prawej stronie nad kościołem, gdzie Starostowie Dożynek Państwo Anna i Piotr Bukowcowie obdarowali Wójta Gminy Laskowa Panią Stanisławę Niebylską chlebem i koszem owoców - symbolami tegorocznych plonów. Po przemówieniach zaproszonych gości m.in. Posła na Sejm RP Wiesława Janczyka, oraz Jana Puchały Starosty Powiatu Limanowskiego odbył się XV Gminny Konkurs Wieńców Dożynkowych.


Komisja Konkursowa w składzie:

 1. Maria Brylak-Załuska - etnograf
 2. Leszek Leśnik – MODR – Powiatowy Zespół Doradców w Limanowej
 3. Joanna Hołda - etnolog – Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

po obejrzeniu i gruntownej ocenie dziewięciu wieńców dożynkowych: z Laskowej, Jaworznej, Kamionki Małej, Krosnej, Strzeszyc, Sechnej, Kobyłczyny, Ujanowic oraz Żmiącej postanowiła przyznać następujące nagrody:


Kategoria wieńców tradycyjnych: Trzy pierwsze miejsca, okolicznościowe dyplomy i nagrody pieniężne w wysokości po 600 zł. przyznano:

 • Grupie Wieńcowej z Kobyłczyny,
 • Grupie Wieńcowej KGW z Laskowej,
 • Grupie Wieńcowej KGW ze Strzeszyc

Dwa II miejsca, okolicznościowe dyplomy i nagrody pieniężne w wysokości 500 zł. przyznano:

 • Grupie Wieńcowej KGW z Krosnej,
 • Grupie Wieńcowej z Sechnej.

Kategoria wieńców współczesnych:


Trzy pierwsze miejsca, dyplomy i nagrody pieniężne w wysokości po 600 zł. przyznano:

 • Grupie Wieńcowej ze Żmiącej,
 • Grupie Wieńcowej z Ujanowic,
 • Grupie Wieńcowej KGW z Kamionki Małej.

II miejsce, dyplom i nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł. dla:

 • Grupy Wieńcowej z Jaworznej.

Na Ogólnopolskie Dożynki w Częstochowie w dniu 02.IX.2012 roku zakwalifikowano Grupę Wieńcową ze Żmiącej. Fundatorem o okolicznościowych dyplomów oraz nagród pieniężnych był Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Laskowej, a wręczyli je:

 • Pan Jan Puchała – Starosta Powiatu Limanowskiego,
 • Pani Stanisława Niebylska -Wójt Gminy Laskowa,
 • Pani Ewa Pajor - Przewodnicząca Rady Gminy Laskowa,
 • Pani Elżbieta Zabrzeńska - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Laskowa.

Wszyscy wyżej wymienieni gratulowali rolnikom wspaniale wykonanych wieńców oraz ich prezentacji, natomiast Komisja Konkursowa podkreśliła ich bardzo wysoki poziom artystyczny, życząc podtrzymania tej wspaniałej tradycji w latach następnych. Atrakcją dla licznie zgromadzonych widzów były prezentacje wystawców:

 • malarstwo Pani Jadwigi Augustyn
 • rzeźba w drewnie Pana Jakuba Puchala
 • fotografia Pana Kazimierza Bukowca
 • miody miejscowych pszczelarzy i soki pitne,,Słoneczna Tłocznia” ze Żmiącej

Bardzo ciepło został przyjęty program w wykonaniu grupy teatralnej "Supełek” ze Szkoły Podstawowej w Żmiącej przygotowanych przez Panią Annę Orzeł i Natalię Greń. Ponadto w trakcie imprezy koncertowała Orkiestra Dęta z Krosnej prowadzona przez Pana Zdzisława Karpiela, a w trakcie Mszy Świętej śpiewał Chór Parafialny ze Żmiącej. Widzowie mogli podziwiać program pt. ,,Trza by łobyjś do doktora” w wykonaniu Grupy Obrzędowej KGW w Laskowej oraz Biesiadę ,,Śląskie Klimaty” w wykonaniu artystów Ferajny Makuli. Wieczorem padający rzęsisty deszcz i grząskie podłoże nie przeszkodziły młodzieży w doskonałej zabawie przy muzyce zespołu "Cyje Zbóje”.