W dniu 12 czerwca 2011 r. w Laskowej odbył się już XII Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych "W CIENIU KRETÓWKI". Pani Stanisława Niebylska – Wójt Gminy Laskowa i Pani Ewa Pajor - Przewodnicząca Rady Gminy Laskowa, wręczyły wszystkim orkiestrom biorącym udział w Przeglądzie pamiątkowe płaskorzeźby i dyplomy ufundowane przez GOKSiT w Laskowej. W trakcie imprezy dla bardzo licznie zgromadzonej publiczności koncertował Zespół ”Baciary”oraz Zespół “Vena”. Przegląd prowadził Pan Marian Wójtowicz. Komisja z zadowoleniem stwierdza dalszy wzrost poziomu artystycznego, duże zaangażowanie dyrygentów i muzyków oraz wzrastającą liczbę młodzieży w zespołach. Szczególne podziękowanie kierujemy do Starostwa Powiatowego w Limanowej, za wsparcie finansowe Konkursu. Komisja dziękuje Gminnemu Ośrodkowi Kultury Sportu i Turystyki w Laskowej za przygotowanie i sprawną realizację Przeglądu. Z uznaniem należy stwierdzić, iż w Przeglądzie w Laskowej uczestniczyło ok. 350 muzyków, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Wszystkim orkiestrom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.