W dniu 10 kwietnia 2011 r. o godz. 11.30 w Kościele Parafialnym pw. Najświętszego Imienia Maryi w Laskowej odbyło się uroczyste poświęcenie tablicy upamiętniającej pierwszą rocznicę śmierci ks. Józefa Jońca, który zginął w katastrofie smoleńskiej dn. 10 kwietnia 2010 r. Ojciec Józef Joniec urodził się 12 października 1959 r. w Laskowej. Największym osiągnięciem jego życia był udział w tworzeniu i propagowaniu od 1988 r. ruchu parafiadowego, którego głównym przesłaniem jest wychowanie młodego pokolenia poprzez wiarę, kulturę i sport. W 1992 r. założył Stowarzyszenie "Parafiada" im. św. Józefa Kalasancjusza, którego celem jest promocja i realizacja parafiadowego programu wychowawczo-profilaktycznego. Na wniosek Senatu RP przyznano mu w 2004 r. Złoty Krzyż Zasługi za pomoc Polakom na Wschodzie i realizację programu pn. ”Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży”. Otrzymał także Medal Komisji Edukacji Narodowej, tytuł ”Budowniczego Polskiego Sportu” (2006 r.) oraz pijarską nagrodę ”Pietas et Litterae” (2008 r.). W grudniu 2008 r. został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za szczególne zasługi na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu.