Co roku 1 czerwca w Zespole Szkół im. Janusza Korczaka w Laskowej jest organizowana Parafiada Regionalna. Impreza odbywa się w ramach autorskiego programu stworzonego w 1989 r. przez Zakon Pijarów na bazie starożytnej greckiej triady stadion - teatr - świątynia. Program ten zakłada całoroczny, wielostopniowy system współzawodnictwa i ma na celu przede wszystkim popularyzację oraz upowszechnianie aktywności młodzieży zmierzającej do pełnego i harmonijnego rozwoju jej osobowości. Głównym organizatorem i koordynatorem przebiegu Parafiady w Laskowej jest Pan Tomasz Zawada. Tegoroczne spotkanie miało bardziej uroczysty charakter niż zazwyczaj, bowiem był to dzień, kiedy wspominaliśmy naszego rodaka, a jednocześnie współtwórcę Parafiady, Ojca Józefa Jońca. Z tej okazji swoją obecnością zaszczycili nas wspaniali goście, m.in. Prowincjał Zakonu Ojców Pijarów Ojciec Józef Matras, Ksiądz Proboszcz Andrzej Wanat, Ksiądz Katecheta Łukasz Opolski, Wójt Gminy Laskowa Pani Stanisława Niebylska, Wizytator Małopolskiego Kuratorium Oświaty Pani Teresa Szczurowska, Przewodnicząca Rady Gminy Laskowa Pani Ewa Pajor, Kierownik GZOSiP w Laskowej Pani Bożena Chełmecka, Dyrektor GOKSiT w Laskowej Pan Zdzisław Pajor, Sekretarz Urzędu Gminy Pan Jan Orzeł, Radni Rady Gminy Laskowa, rodzeństwo Ojca Józefa Jońca: Pani Maria Siara i Pani Dorota Szczurek oraz Pan Stanisław Joniec, Przedstawicielka Stowarzyszenia Parafiadowego z Warszawy Pani Maria Kujel, a także jego szkolni koledzy - Pan Ryszard Ficoń, Pan Roman Dudek, Pan Tadeusz Zelek, Pan Stanisław Domiter oraz Dyrektorzy szkół z terenu Gminy Laskowa. Uroczystość rozpoczęła się tradycyjnie od Mszy Świętej, którą koncelebrowali Ksiądz Proboszcz Andrzej Wanat, Ojciec Józef Matras oraz Ksiądz Łukasz Opolski. Po nabożeństwie wszyscy zaproszeni goście udali się na plac przed szkołą, gdzie odbyła się część oficjalna spotkania, która rozpoczęła się krótkim montażem słowno-muzycznym w wykonaniu młodzieży. Następnie Pani Dyrektor Maria Woźniak powitała zebranych gości i odwołując się do biografii Ojca Józefa Jońca, podkreśliła jego inspirującą rolę w kształtowaniu właściwych postaw młodzieży. Z kolei Pani Wójt Stanisława Niebylska w swoim wystąpieniu ze wzruszeniem mówiła o osobistych spotkaniach z Ojcem Józefem Jońcem. Przypomniała zebranym, że był to człowiek wyjątkowo skromny, wrażliwy na potrzeby innych ludzi, gorąco zaangażowany w pracę z młodzieżą, bo wierzył w potencjał, który tkwi w młodym człowieku. Głównym punktem uroczystości było odsłonięcie tablicy upamiętniającej Ojca Józefa Jońca oraz posadzenie symbolicznego dębu. Warto pamiętać, że właśnie ten rodak był pomysłodawcą i organizatorem akcji sadzenia w Polsce Katyńskich Dębów Pamięci w ramach programu ”Katyń… ocalić od zapomnienia”. Celem tego projektu jest  jest posadzenie 21.857 Dębów Pamięci. Każdy z nich ma upamiętniać konkretną osobę, która zginęła w Katyniu, Twerze lub Charkowie. W programie uczestniczą głównie szkoły, ośrodki wychowawcze, drużyny harcerskie, ale także urzędy gmin, starostwa powiatowe oraz inne instytucje i organizacje. Po części oficjalnej rozpoczęły się rozgrywki sportowe, w których udział wzięli reprezentanci wszystkich szkół z terenu Gminy Laskowa. Młodzi sportowcy rywalizowali ze sobą w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe i gimnazja. Próbowali swoich sił w kilkunastu konkurencjach. Zgodnie z tradycją współzawodnictwo między drużynami przebiegało w duchu sportowej rywalizacji i było czasem wyśmienitej zabawy dla dzieci i młodzieży.