Komisja Konkursowa w składzie:

 1. Benedykt Kafel - etnograf, MCK “SOKÓŁ” w Nowym Sączu
 2. Jadwiga Adamczyk - muzyk, MCK ,,Sokół” w Nowym Sączu
 3. Aleksander Smaga - muzyk , MCK ,,Sokół” w Nowym Sączu

po obejrzeniu i gruntownej ocenie 13 grup kolędniczych postanowiła przyznać następujące miejsca i nagrody:


Grupa dziecięca:

Dwa równorzędne I miejsca dyplom i nagrody pieniężne w wysokości po 350 zł. przyznano grupom:

 • ,,Z Gwiazdą ” z Sechnej
 • ,,Draby” z Laskowej

Trzy równorzędne II miejsca dyplomy i nagrody pieniężne w wysokości po 250 zł. przyznano grupom:

 • "Z Gwiazdą” z Ujanowic
 • ,,Z Gwiazdą” z Jaworznej
 • ,,Z Gwiazdą” z Krosnej

Dwa równorzędne III miejsca dyplomy i nagrody pieniężne w wysokości po 200 zł. przyznano grupom:

 • ,,Z Gwiazdą” ze Żmiącej
 • ,,Z Gwiazdą” z Kamonki Małej

Grupa młodzieżowa:

I miejsce, dyplom i nagrodę pieniężną w kwocie 400 złotych przyznano grupie: ,,Z Gwiazdą ” z Sechnej
II miejsce , dyplom i nagrodę pieniężną w kwocie 250 zł. przyznano grupie: ,,Z Szopką” z Ujanowic,
III miejsce , dyplom i nagrodę pieniężną w kwocie 200 zł. przyznano grupie: ,,Herody” z Laskowej.


Grupa dorosłych:

Trzy równorzędne I miejsca dyplomy i nagrody w pieniężne w kwocie po 500 zł. przyznano grupom

 • ,,Z Turoniem” z Laskowej - Koło Gospodyń Wiejskich
 • ,,Z Konikiem” - Parafialna Grupa Kolędnicza ze Żmiącej
 • ,,Z Turoniem” - Orkiestra Dęta w Laskowej

Ponadto na XI Regionalny Przegląd Kolędniczy „Zagrojcie ta turoniowi” w Kasinie Wielkiej w dniu 23- 24.01.2010 roku zakwalifikowano grupy kolędnicze:


Dwie grupy dziecięce:

 • ,,Draby'' z Laskowej
 • ,,Z Gwiazdą” z Sechnej

Grupę młodzieżową:

 • ,,Z Gwiazdą ” z Sechnej

Grupę dorosłych:

 • „Z Turoniem” z Laskowej - Koło Gospodyń Wiejskich.

Fundatorem okolicznościowych dyplomów i nagród pieniężnych na łączną kwotę 4200zł. (słownie: cztery tysiące dwieście złotych) był Gminny Ośrodek Kultury Sportu Turystyki w Laskowej, a wręczyli je: Pani Stanisława Niebylska - Wójt Gminy Laskowa, Pan Piotr Stach - Przewodniczący Rady Gminy Laskowa, Pani Jolanta Grzegorzek - Radna Rady Powiatu Limanowskiego.