Ślubowanie Wójta Gminy Laskowa  Stanisławy Niebylskiej odbyło się 14.12.2010 roku:


„Obejmując Urząd Wójta Gminy,  uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg.”