PROTOKÓŁ


Z posiedzenia Komisji XIII Młodzieżowego Rajdu Turystycznego Szlakiem Cmentarzy I wojny Światowej - „Jak Oni w 1914...” Laskowa - Żegocina dnia 10 - 11 listopada 2010 r.


Komisja w składzie:
1. Katarzyna Kogutowicz
2. Grażyna Prusak
3. Stanisława Tabor
4. Anna Zelek
5. Tomasz Cudejko


Po obejrzeniu złożonych przez 18 grup uczestniczących w rajdzie wiązanek patriotycznych i kompozycji przestrzennych oraz wysłuchaniu recytowanych przez młodzież wierszy i śpiewanych pieśni patriotycznych, Komisja postanowiła przyznać następujące miejsca:


I miejsce:
„Muminki” ze Szkoły Podstawowej w Laskowej


II miejsce ex:
„Baciary” z Gimnazjum Publicznego w Ujanowicach
„Sokoły” z Gimnazjum Publicznego w Rajbrocie


III miejsce ex:
„Jastrzębie” z Gimnazjum Publicznego w Laskowej
„Sokoły” ze Szkoły Podstawowej w Kamionce Małej


IV miejsce ex:
„Toporczyki” ze Szkoły Podstawowej w Żegocinie
„Orły” z Publicznego Gimnazjum w Rajbrocie


V miejsce ex:

„Zabójcze mrówki” ze Szkoły Podstawowej ze Żmiącej
„Tropiciele” ze Szkoły Podstawowej w Ujanowicach


VI miejsce ex:
„Orły z Gimnazjum Publicznego w Laskowej
„Orły ze Szkoły Podstawowej w Jaworznej


Za udział w rajdzie otrzymują nagrody: „Sokoły” z Gimnazjum Publicznego w Laskowej, „Gumisie” z Gimnazjum Publicznego nr.2 w Bochni „Waleczne serca” ze Szkoły Podstawowej w Łąkcie Dolnej, „Biedronki” z Zespołu Szkół w Rozdzielu, „Ekonomik” z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Limanowej, „Prima Victoria”z Zespołu Szkół w Bochnii, „Turyści” z Zespołu Szkół w Tymbarku. Komisja podkreśla duże zaangażowanie uczestników rajdu w przygotowanie wiązanek patriotycznych, kompozycji przestrzennych oraz poezji i pieśni patriotycznych. Nagrody książkowe oraz puchary ufundował Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Laskowej. W Rajdzie wzięło udział 18 drużyn prowadzonych szlakami turystycznymi przez przygotowanych przewodników beskidzkich. Na tym protokół zakończono i podpisano.