Śp. KS. Józef Kiełbasa urodził się 8 lipca 1956 roku w Kąśnej Górnej (należącej do Parafii Jastrzębia), jako syn Franciszka i Cecylii z domu Drogoś. W 1975 roku złożył egzamin dojrzałości w Nowym Sączu. Jesienią 1975 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych, otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza w dni 31 maja 1981 roku. Jako wikariusz pracował najpierw w parafii Żegocina - od 4sierpnia 1981 roku. Kolejną parafią, w której pełnił posługę wikariusza, była parafia pod wezwaniem Ducha Świętego w Mielcu - od 17 czerwca 1985 roku. W dniu 1 września 1989 roku został mianowany wikariuszem parafii Wilczyska, a z dniem 2 lipca 1991 roku rozpoczął posługę duszpasterską jako wikariusz parafii Brzezna i jednocześnie rektor kościoła na Strzygańcu. Od 27 sierpnia 1994 roku do 1 lipca 1996 roku pracował jako wikariusz w parafii pod wezwaniem Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu. W dniu 2 lipca 1996 roku otrzymał nominację na urząd proboszcza parafii pod wezwaniem Najświętszego Imienia Maryi w Laskowej w dekanacie Ujanowice. Ponadto pełnił liczne obowiązki w dekanacie Ujanowice - dekanalnego asystenta Akcji Katolickiej, dekanalnego wizytatora nauki religii dla szkół podstawowych i gimnazjów, a od 22 stycznia 1999 roku także obowiązki notariusza i dekanalnego duszpasterza rodzin. W dowód wyróżnienia za pełnioną posługę kapłańską otrzymał w dniu 29 sierpnia 1993 roku diecezjalne odznaczenie Expositorium Canonicale. Zmarł 16 lutego 2010 roku, a miejscem jego spoczynku stał się cmentarz w Laskowej.