Przewodniczący Rady Gminy: Radna Ewa Pajor

Wiceprzewodniczący Rady Gminy: Radna Elżbieta Zabrzeńska, Radny Grzegorz Jan Grzegorzek


Skład osobowy Rady Gminy Laskowa:

 • Bukowiec Wincenty
 • Czech Krzysztof
 • Grzegorzek Grzegorz Jan
 • Grzegorzek Grzegorz Piotr
 • Kogutowicz Roman
 • Pajor Ewa
 • Piegza Stanisław
 • Puch Tomasz
 • Rosiek Jerzy
 • Rosiek Stanisław
 • Sajdak Krzysztof
 • Szkarłat Stanisław
 • Uryga Maria
 • Zabrzeńska Elżbieta
 • Zelek Stanisław

Składy osobowe stałych Komisji Rady Gminy:

1. Komisja Rewizyjna

 • Radny Wincenty Bukowiec
 • Radny Stanisław Piegza – Przewodniczący Komisji
 • Radny Tomasz Puch
 • Radny Stanisław Szkarłat

2. Komisja Budżetowa:

 • Radny Krzysztof Czech
 • Radny Grzegorz Piotr Grzegorzek
 • Radna Ewa Pajor
 • Radny Stanisław Piegza
 • Radny Jerzy Rosiek
 • Radny Stanisław Zelek

3. Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki:

 • Radny Wincenty Bukowiec
 • Radny Krzysztof Czech
 • Radny Grzegorz Jan Grzegorzek
 • Radny Roman Kogutowicz
 • Radny Stanisław Szkarłat
 • Radna Elżbieta Zabrzeńska

4. Komisja Budownictwa i Planowania Przestrzennego:

 • Radny Grzegorz Jan Grzegorzek
 • Radny Grzegorz Piotr Grzegorzek
 • Radny Roman Kogutowicz
 • Radny Tomasz Puch
 • Radny Krzysztof Sajdak
 • Radny Stanisław Szkarłat

5. Komisja Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:

 • Radna Ewa Pajor
 • Radny Jerzy Rosiek
 • Radny Stanisław Rosiek
 • Radna Maria Uryga
 • Radna Elżbieta Zabrzeńska
 • Radny Stanisław Zelek

6. Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej:

 • Radny Wincenty Bukowiec
 • Radny Grzegorz Piotr Grzegorzek
 • Radny Stanisław Rosiek
 • Radny Krzysztof Sajdak
 • Radna Maria Uryga
 • Radna Elżbieta Zabrzeńska