Centrum Strzeszyc w gminie Laskowa odzyskało swój dawny blask i zaczęło tętnić życiem. Wszystko dzięki środkom unijnym przyznanym gminie Laskowa na odnowę centrum wsi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich finansowanego z budżetu UE. W sobotę, 9 października, uroczyście otwarto odnowione centrum miejscowości. W uroczystościach wziął udział: marszałek Marek Nawara, konsul generalny Niemiec w Krakowie Heinz Peters oraz wójt gminy Laskowa Stanisława Niebylska. Strzeszyce to wyjątkowe miejsce na mapie małopolskich miejscowości. Atrakcją jest niezwykła zabudowa z okresu kiedy wieś była niemiecką kolonią. Strzeszyce to wyjątkowe miejsce na mapie małopolskich miejscowości. Atrakcją jest niezwykła zabudowa z okresu kiedy wieś była niemiecką kolonią. To osadnicy niemieccy przywieźli tu i rozpowszechnili wiele nieznanych wcześniej na tym terenie narzędzi rolniczych. Do dzisiaj zachował się także charakterystyczny dla osadnictwa niemieckiego układ zabudowy centrum wsi. Domy posadowione są regularnie po obydwóch stronach ulicy i zwrócone do niej szczytem. Teraz, dzięki środkom unijnym, centrum Strzeszyc wypiękniało i zaczęło tętnić życiem. I tak wykonano nawierzchnię z kostki brukowej. Pojawiły się także elementy małej architektury: ławki parkowe, stojaki na rowery oraz tablice informacyjne. Część terenu przeznaczono również na urządzenie placu zabaw dla najmłodszych. Marszałek Marek Nawara podkreślił, że odnowienie centrum wpłynie pozytywnie na ożywienie życia społecznego oraz poprawę walorów turystycznych gminy Laskowa i samej miejscowości, a także na rozwój agroturystyki. - Liczę, że nowe centrum stanie się atrakcyjnym miejscem spotkań i odpoczynku, nie tylko dla mieszkańców ale i dla turystów. Dbając o nasze małe ojczyzny, przy pomocy funduszy europejskich, budzimy drzemiące w Małopolsce potencjały. Dzisiaj, po 6 latach obecności w Unii, możemy śmiało powiedzieć, że szansę jako dają nam środki europejskie skutecznie wykorzystujemy - dodał marszałek.