Zespól „Mali Laskowianie” został powołany przez GOKSiT w Laskowej. Opiekunem Zespołu jest Mariola Zapiór. W skład zespołu wchodzą dzieci w wieku szkolnym. Zespół działa od stycznia 2012 roku. Celem zespołu jest zapoznawanie z kulturą regionalną i folklorem z nim związanym. Dzieci uczą się tańców regionalnych i narodowych.