Parafialna Orkiestra Dęta z Krosnej powstała w 1916 roku, jej założycielem był ks. Woźniczka. Orkiestrę prowadziło kilku kapelmistrzów, m.in.: Jan Bukowiec, Stanisław Mrozowski. W 1975 roku kapelmistrzostwo objął Pan Zdzisław Karpiel. W latach 2001 do 2010 dyrygentem orkiestry był Pan Józef Kołodziej. W 2011 roku kapelmistrzostwo przejął ponownie Pan Zdzisław Karpiel. Orkiestra została znacznie odmłodzona, cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych przez co jej skład osobowy znacznie się powiększył. Orkiestra występuje w uroczystościach religijnych i świeckich na terenie gminy Laskowa i poza nią.


Osiągnięcia Orkiestry:

  • 2012r. - III miejsce w XIII Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Laskowej w grupie orkiestr działających przy parafiach,
  • 2013r. - II miejsce w XIV Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Laskowej w grupie orkiestr działających przy parafiach,