Pierwsze próby Orkiestry Dętej z Jaworznej w 1984 roku organizował nieżyjący już długoletni proboszcz ks. Jan Odziomek, a orkiestrę prowadził Kazimierz Guzik. W 1987 roku czyli 26 lat temu z inicjatywy kolejnego proboszcza tamtejszej parafii – ks. kanonika Józefa Cieśli powstała Młodzieżowa Orkiestra Dęta. Jej dyrygentem był Pan Emanuel Banasik z Nowego Sącza, który przez dwadzieścia pięć lat regularnie raz w tygodniu prowadził zajęcia nauki gry na instrumentach dętych dla tamtejszych dzieci i młodzieży, oraz próby z orkiestrą. W 2012 roku kapelmistrzostwo przejął Pan Józef Bukowiec - muzyk Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej w Nowym Sączu. W ciągu roku zespół został znacznie odmłodzony, przybyło wielu członków orkiestry, obecnie liczy ok. 40 osób. Orkiestra regularnie bierze udział w Przeglądach Orkiestr Dętych “Echo Trombity” w Nowym Sączu, zajmując zaszczytne miejsca w kategorii orkiestr młodzieżowych i parafialnych w tym Festiwalu.


Potwierdzeniem tego są zdobyte miejsca i wyróżnienia no: 

  • w 1995 roku - I miejsce
  • w 1998 roku - I miejsce
  • w 2002, 2008 i 2010 roku - II miejsca
  • w 2013 roku – wyróżnienie.

Trofea orkiestry to m.in. puchary Kuratora Oświaty i Wychowania w Nowym Sączu, Burmistrza Miasta Limanowa oraz kilkakrotnie Starosty Powiatu Limanowskiego. Ponadto Orkiestra brała udział w Przeglądach Orkiestr Parafialnych Diecezji Tarnowskiej. W trakcie swojej działalności koncertowali po ziemi szczecińskiej, gorzowskiej, opolskiej i piotrkowskiej oraz w Spiskich Hanuszowcach na Słowacji i Starym Skałacie na Ukrainie. W 2010 roku w raz z grupą parafian orkiestra uczestniczyła w pielgrzymce do Włoch, odwiedzając wiele wspaniałych miast, a w szczególności Rzym i Watykan. Natomiast w 2013 roku na zaproszenie metropolity Lwowa arcybiskupa Mieczyslawa Mokrzyckiego, orkiestra brała udział w procesji z relikwiami błogosławionego Jakuba Strzemię z Sanktuarium Św. Antoniego do Katedry Lwowskiej. Orkiestra uświetniła również uroczystości odpustowe w Stryju, koncertowała w trakcie obchodów 550 – lecia miejscowości Grabowiec koło Stryja. Jako zespół na stałe wpisani są w pejzaż kulturalny Gminy Laskowa i Powiatu Limanowskiego, uświetniając swymi występami ważniejsze uroczystości o charakterze religijnym i społecznym.