Urodzona w 1942 roku w Laskowej. Z wykształcenia handlowiec. Interesuje się kulturą i historią regionu. Prowadziła zespoły teatralno-regionalne. Śpiewaczka i gawędziarka ludowa – wielokrotnie nagradzana i wyróżniana w „Limanowskiej Słazie”. Fascynują ją kwiaty oraz rośliny naturalne i tworzone. Zasuszone kwiaty układa w piękne kompozycje. W latach 1983-1997 prowadziła zespoły regionalne: dorosłych -Loskłowioki i dziecięcy-młode Loskłowioki:


„W miarę możliwości staram się zapisywać to co udało mi się wydobyć z ludzi już na dziś nie żyjących a są to: obrzędy, obyczaje, zwyczaje, wierzenia, pieśni, piosenki, śpiewki, przyśpiewki, tańce ludowe, przysłowia, powiedzonka i czystą Laskowską gwarę z tłumaczeniem oraz legendy. Wierna tradycji udzielam się jako animator kultury na przeglądach folklorystycznych i innych imprezach konkursowych a także prezentujących rękodzieło m.in. bukieciarstwo (susz i kebana), bibułkarstwo i inne. Do lat 60 -tych XX wieku dotąd istniała jeszcze tradycja zdobienia domostw głównie ścian gdzie wisiały święte obrazy a te oplatano kwiatami bibułkowymi. W okresie Świąt Bożego Narodzenia kwiaty upinano na gałązkach jedliny na Święta Wielkanocne na gałązkach sosny zaś na tzw Zielone Świątki (czyli Zesłanie Ducha Świętego) były gałązki brzozy. Brzózką były też wystrojone okna od zewnątrz budynku także drzwi wejściowe ale już bez kwiatów. Przetrwała do dziś tradycja palm (gwarowo kyćki) jednakże kwiaty bibułkowe niektórzy zastępują kwiatami przemysłowymi z tworzyw sztucznych. Aby ratować tradycyjne rękodzieło a tym samym przeciwdziałać patologi (alkohol i inne) przy pomocy gminnej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w miejscowym Zespole Szkół im Janusza Korczaka w Laskowej gdzie miejsca i gościny użyczyła Pani Dyrektor Maria Woźniak”.


Numer telefonu: 183333298