Parafialna Orkiestra Dęta powstała w 1931 roku z inicjatywy mieszkańca wsi Laskowa Pana Józefa Matląga. Pierwszy skład orkiestry liczył piętnastu muzykantów. Duży wkład w rozwój i działalność orkiestry wniósł Pan Michał Karteczka. Dramatyczne dzieje Ojczyzny rychło przerwały działania orkiestry, jednak po skończeniu okupacji zespół odrodził się na nowo i dał początek wspaniałej orkiestrze, która powiększana z roku na rok działa do dziś. Od 1965 roku orkiestrą kierował Pan Władysław Kogutowicz. Od 1985 roku kierownikiem, a następnie dyrygentem orkiestry jest Pan Roman Kogutowicz. Orkiestra ma bogatą historię, od 1946 roku do dnia dzisiejszego grają poranne majówki z wieży kościoła - tradycja ta jest wciąż żywa. Nieprzerwanie od 1948 roku orkiestra wraz z grupą parafian z Laskowej pielgrzymuje do Kalwarii Zebrzydowskiej. Orkiestra działa przy Parafii Rzymsko-Katolickiej w Laskowej, jak również współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu i Turystyki w Laskowej, który wspomaga finansowo działalność orkiestry. Nie ma w Laskowej uroczystości kościelnej ani gminnej, której nie uświetniłaby orkiestra dęta. Grali w Starym Sączu Ojcu Świętemu, prezentowali się na krakowskim rynku na targach sztuki ludowej. Orkiestra koncertowała na Jasnogórskim Wzgórzu podczas Ogólnopolskich Dożynek w 2004 roku. Dodają świetności Dniom Limanowej i zawodom konnym w Krakowie, od lat pielgrzymują do Pasierbca. W 2006 roku orkiestra rozpoczęła współpracę z orkiestrą dętą ze Słowacji. Ważnym wydarzeniem była pielgrzymka do Włoch w dniach 09-15.X.2009r. Na trasie pielgrzymki orkiestra grała podczas Mszy św. na Kahlembergu w Wiedniu, bazylice św. Antoniego w Padwie, na polskim cmentarzu na Monte Cassino, w sanktuarium św. Michała Archanioła na Gargano, w San Giovanni Rotondo, w sanktuarium św. Rity. Orkiestra uczestniczyła w kanonizacji bł. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. 11 listopada 2009 roku, na zaproszenie przedstawicieli Kurii Rzeszowskiej orkiestra miała możliwość zaprezentowania się w Rzeszowie, Terliczce i Malawie. W repertuarze orkiestry oprócz tradycyjnych pieśni kościelnych znajdują się popularne standardy światowe z muzyki rozrywkowej a także wiązanki ludowe. Aktualnie orkiestra liczy pięćdziesięciu członków z czego 2/3 to młodzież szkolna. Dzięki zainteresowaniu księdza proboszcza Józefa Kiełbasy, orkiestra posiada własne stroje. W 2001 roku Orkiestra po raz pierwszy obchodziła jubileusz 70 lat swojego lat swojego istnienia a w 2006 kolejny jubileusz. W 2011 roku, z okazji Jubileuszu 80 lecia wydała – pierwszą płytę CD. Przez te lata orkiestra działa przy parafii i jest niezależną.

Osiągnięcia Orkiestry:

 • 1990 r. udział w rejonowych eliminacjach XIII Wojewódzkiego Przeglądu Orkiestr Dętych "Echo Trombity 90",
 • 1990 r. wyróżnienie w XIII Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych,
 • 1992 r. udział w rejonowych eliminacjach XV Wojewódzkiego Przeglądu Orkiestr Dętych,
 • 1998 r. udział w XXI rejonowych eliminacjach Przeglądu Orkiestr Dętych,
 • 1998 r. wyróżnienie w I Przeglądzie Parafialnych Orkiestr Dętych Diecezji Tarnowskiej,
 • 1999 r. III miejsce w I Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych,
 • 2000 r. I miejsce w II Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych,
 • 2000 r. III miejsce w II Przeglądzie Parafialnych Orkiestr Dętych Diecezji Tarnowskiej,
 • 2001r. - I miejsce w III Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w grupie orkiestr parafialnych,
 • 2002r. - I miejsce w IV Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w grupie orkiestr parafialnych,
 • 2003r. - I miejsce w V Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w grupie orkiestr parafialnych,
 • 2004r. - I miejsce w VI Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w grupie orkiestr parafialnych,
 • 2005r. - I miejsce w VII Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w grupie orkiestr parafialnych,
 • 2006r. - I miejsce w VIII Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w grupie orkiestr parafialnych,
 • 2006r. – III miejsce w XXIX Festiwalu Orkiestr Dętych „Echo Trombity” w grupie orkiestr parafialnych w Nowym Sączu,
 • 2007r.- I miejsce w IX Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w grupie orkiestr parafialnych,
 • 2007r.- II miejsce w XXX Festiwalu Orkiestr Dętych „ Echo Trombity” w grupie orkiestr parafialnych w Nowym Sączu,
 • 2008r. - I miejsce w X Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w grupie orkiestr parafialnych,
 • 2008r. – II miejsce w XXXI Festiwalu Orkiestr Dętych „ Echo Trombity” w grupie orkiestr parafialnych w Nowym Sączu,
 • 2009r. – I miejsce w XI Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w grupie orkiestr parafialnych,
 • 2009r. – I miejsce w XXXII Festiwalu Orkiestr Dętych „ Echo Trombity” w grupie orkiestr parafialnych w Nowym Sączu,
 • 2010r. - II miejsce w XXXIII Festiwalu Orkiestr Dętych „ Echo Trombity” w grupie orkiestr parafialnych w Nowym Sączu,
 • 2011r. - I miejsce w XII Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Laskowej w grupie orkiestr działających przy parafiach,
 • 2011r. - III miejsce w XXXIV Małoipolskim Festiwalu Orkiestr Dętych „ Echo Trombity” w grupie orkiestr parafialnych w Nowym Sączu,
 • 2012r. - I miejsce w XIII Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Laskowej w grupie orkiestr działających przy parafiach,
 • 2012r. - I miejsce w XXXV Małopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych „ Echo Trombity” w grupie orkiestr parafialnych w Nowym Sączu,
 • 2013r. - I miejsce w XIV Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Laskowej w grupie orkiestr działających przy parafiach,
 • 2013r. - wyróżnienie w XXXV Małopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych „ Echo Trombity” w grupie orkiestr parafialnych w Nowym Sączu.