"Przygotowanie polonistyczne uczniów wiejskich gimnazjów w perspektywie dalszego kształcenia"

Na przykładzie gminy Laskowa

2013.ISBN 978-83-7271-846-6


Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego

Redakcja/Dział Promocji

30-084 Kraków, ul. Podchorążych 2

tel./fax (12) 662-63-83, (12) 662-67-56

e-mail: wydawnictwo@up.krakow.pl

e-mail do Autora: kaya5up@wp.pl


Problem efektywności kształcenia w gimnazjach wiejskich – w aspekcie przygotowania młodzieży do samokształcenia – nie został do tej pory dogłębnie zbadany i opisany. […] Do zajmowania się tą problematyką Autorka ma przygotowanie fachowe, będąc polonistką i dydaktykiem, a także – co chcę szczególnie podkreślić – osobistą motywację. Sama bowiem wywodzi się ze środowiska, w którym przeprowadziła badania, zna z autopsji jego swoistość kulturowo-obyczajową i językową oraz uwarunkowania pracy szkoły, zna ponadto ludzi związanych z badanym subregionem, zasłużonych dla jego kultury i oświaty. […] Problematyka badań została w monografii szeroko zakrojona. Autorka stara się bowiem uwzględnić wiele różnych czynników, warunkujących polonistyczne przygotowanie uczniów, i zdiagnozować wpływ tych czynników na postawy życiowe młodzieży wiejskiej, związane z wyborem drogi dalszego kształcenia.


(z recenzji prof. UŚ dr hab. Heleny Synowiec)


Na pytanie: gdzie zamierzam spędzić resztę życia jest bardzo prosta odpowiedź. Tu – to znaczy w Laskowej. Obecnie coraz więcej osób opuszcza nasz kraj w poszukiwaniu pracy. Ja jednak nie zamierzam szukać szczęścia gdzie indziej. Tu się urodziłem i tu mam zamiar spędzić resztę życia. Oczywiście zamierzam studiować i zdobyć dobre wykształcenie […]. (L1/M)

Miejscowość, w której mieszkam - Kamionka Mała (i okolice) są bardzo pięknymi, uroczymi i bogatymi w cudowny krajobraz terenami wysokogórskimi i dlatego chcę w przyszłości założyć gospodarstwo agroturystyczne. (KM1/K)


(z wypowiedzi Gimnazjalistów, Rozdział piąty)


Katarzyna Pławecka - moją "małą ojczyzną " jest Gmina Laskowa. Czuję się z nią związana na wiele sposobów. Tutaj spędziłam dzieciństwo i uczęszczałam do Szkoły Podstawowej w Kamionce Małej. Zachowałam z nią bliski związek także po podjęciu pracy w krakowskim Uniwersytecie Pedagogicznym. Obecnie mieszkam w Laskowej, wraz z mężem wychowuję dwoje dzieci, dzieląc czas między pracę w Uczelni i obserwację edukacyjno-kulturowych uwarunkowań macierzystego środowiska. Efektem tych dociekań jest prezentowana monografia, która zawiera odpowiednie (w moim przekonaniu) proporcje nauki, praktyki nauczycielskiej i życiowego autentyzmu z miłością do ziemi rodzinnej. Rodakom z Ziemi Limanowskiej - pracę poświęcam.