Biulety Informacji Publicznej Facebook

Lista artykułów

Sortuj:
 • Pobocze przy drodze powiatowej

  Przebudowa pobocza przy drodze powiatowej nr 1612 K Laskowa – Nagórze etap I w km 0+210 - 0+480 w miejscowości Laskowa. Całkowita wartość inwestycji: 134573,80 zł. Inwestycja w 50% dofinansowana...

  2013-07-18

 • Droga Laskowa-Rozpite

  Droga Laskowa - Rozpite w miejscowości Laskowa  w km 0+000 - 0+210 wraz z remontem mostu na rzece Łososina w km 0+107Całkowita wartość inwestycji: 103700,00 zł - Środki własne: 103700,00...

  2013-07-18

 • Droga Krosna-Żmiąca

  Droga „Krosna - Żmiąca” w miejscowościach: Krosna, Strzeszyce i Żmiąca w km 0+230 - 5+920 wraz z remontem  mostu na rzece Łososina (km 2 + 631). Zadanie realizowano w ramach...

  2013-07-18

 • Infrastruktura drogowa

  Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Laskowa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych   W ramach odbudowy infrastruktury drogowej na terenie gminy Laskowa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w...

  2013-07-18

 • ZS Ujanowice

  Remont budynku Zespołu Szkół w Ujanowicach polegał na wymianie stolarki. Całkowita wartość inwestycji: 136799,61 zł - Środki z budżetu Gminy: 136799,61 zł

  2013-07-18

 • Sala gimnastyczna

  Budowa budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kamionce Małej wraz z zapleczem socjalnym - etap ICałkowita wartość inwestycji: 169839,23 zł - Środki własne: 169839,23 zł

  2013-07-18

 • Centrum Strzeszyc

  Inwestycję pn. Odnowa centrum wsi Strzeszyce zrealizowano w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 313, 322,323 „Odnowa i rozwój wsi”.Całkowita wartość inwestycji: 278923,48 zł- Środki...

  2013-07-18

 • Boisko Orlik

  Budowa kompleksu sportowego w Laskowej w ramach programu Moje boisko - Orlik 2012 zrealizowana została w ramach Programu Budowy Kompleksów Sportowych „Moje boisko - Orlik 2012”.Całkowita wartość inwestycji wynosi: 988840,00...

  2013-07-18

 • Adaptacja strychu

  Adaptacja strychu budynku Zespołu Szkół w LaskowejCałkowita wartość inwestycji: 65000,00 zł- Środki własne: 65000,00 zł

  2013-07-18

 • Centrum Laskowa

  Zagospodarowanie centrum wsi Laskowa Całkowita wartość inwestycji: 819531,49 zł-Środki własne: 819531,49 zł

  2013-07-18

Projekt strony: ESC SA - Aplikacje internetowe

Urząd Gminy Laskowa, 34-602 Laskowa 643, gmina@laskowa.pl

tel.: (18) 33 00 210, fax: (18) 33 00 226   |   Deklaracja dostepności