Inwestycję pn. Odnowa centrum wsi Strzeszyce zrealizowano w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 313, 322,323 „Odnowa i rozwój wsi”.


Całkowita wartość inwestycji: 278923,48 zł

- Środki zewnętrzne - 157337,00  zł
- Środki własne - 121586,48 zł


W ramach zadania wykonano m. in.
- roboty budowlane
- zestaw urządzeń małej architektury (ławki parkowe, kosze uliczne, stojaki rowerowe)
- zestaw urządzeń placu zabaw (ławki drewniane, ławo-stoły drewniane, kosze uliczne drewniane, stojaki rowerowe, huśtawki podwójne, huśtawki sprężynowe, huśtawki wahadłowe, altana, karuzele małe 4-siedzeniowe, zestaw urządzeń zabawowych, palisada drewniana).