Droga Laskowa - Rozpite w miejscowości Laskowa  w km 0+000 - 0+210 wraz z remontem mostu na rzece Łososina w km 0+107


Całkowita wartość inwestycji: 103700,00 zł

- Środki własne: 103700,00 zł