Droga „Krosna - Żmiąca” w miejscowościach: Krosna, Strzeszyce i Żmiąca w km 0+230 - 5+920 wraz z remontem  mostu na rzece Łososina (km 2 + 631). Zadanie realizowano w ramach Programu wieloletniego pn: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011”.


Całkowita wartość inwestycji: 2 143 626,75 zł

- Środki zewnętrzne - 1071810,00 zł
- Środki własne - 1071816,75 zł