Przebudowa pobocza przy drodze powiatowej nr 1612 K Laskowa – Nagórze etap I w km 0+210 - 0+480 w miejscowości Laskowa.


Całkowita wartość inwestycji: 134573,80 zł.

Inwestycja w 50% dofinansowana była przez powiat limanowski.