Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Laskowa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

 

W ramach odbudowy infrastruktury drogowej na terenie gminy Laskowa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w ostatnim czasie dokonano odbudowy następujących dróg:

-droga "Humowo" w miejscowości Kamionka Mała w km 0+000 - 0+500
Wartość zadania: 171497,00 zł
-droga "Wajdówka" w miejscowości Krosna w km 0+370 - 0+800
Wartość zadania: 153512,60 zł
-droga "Do Szkarłata" w miejscowości Jaworzna w km 0+150 - 0+950
Wartość zadania: 195578,20 zł
-droga "Do Górnej Załpy k/Matląga od mostu" w miejscowości Laskowa w km 0+400 - 0+700 oraz km 1+000 - 1+30
Wartość zadania: 115412,00 zł


Całkowity koszt zadania: 635999,80 zł
- Środki zewnętrzne: 400000,00 zł
- Środki własne: 235999,80 zł