Zagospodarowanie centrum wsi Laskowa


Całkowita wartość inwestycji: 819531,49 zł

-Środki własne: 819531,49 zł