Budowa budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kamionce Małej wraz z zapleczem socjalnym - etap I


Całkowita wartość inwestycji: 169839,23 zł 

- Środki własne: 169839,23 zł