Adaptacja strychu budynku Zespołu Szkół w Laskowej


Całkowita wartość inwestycji: 65000,00 zł

- Środki własne: 65000,00 zł