Imię i nazwisko właściciela bądź właścicieli: Agata Gołąb

Pełna nazwa firmy: Usługi Geodezyjne mgr inż. Agata Gołąb

Branża: Geodezja

NIP, Regon: 737-195-76-58, 360210098

Adres siedziby: 34-602 Laskowa 473

Numer telefonu / faxu: 694114315

Adres e-mail: biuro@geodezjalaskowa.pl

Adres strony internetowej:

www.geodezjalaskowa.pl

Przedmiot działalności: Firma oferuje pełen zakres usług geodezyjnych: mapy do celów projektowych, inwentaryzacje budynków, tyczenia, podziały nieruchomości, ustalenie granic, rozgraniczenia nieruchomości, służebności gruntowe, sporządzanie wykazów synchronizacyjnych.