Imię i nazwisko właściciela bądź właścicieli: Bartłomiej Stanisławczyk

Pełna nazwa firmy: BS OGRODY

Branża: Ogrodnictwo

NIP, Regon: 7372126037

Adres siedziby: Laskowa 510, 34-602 Laskowa

Numer telefonu / fax: 501966776

Adres poczty e-mail: kontakt@bsogrody.pl

Adres strony internetowej www: www.bsogrody.pl

Przedmiot działalności:

projektowanie ogrodów przydomowych, zimowych, zieleni na tarasach i balkonach, zieleni przy firmach, zieleni miejskiej i osiedlowej:

 • przygotowanie gleby,
 • niwelacja oraz kształtowanie terenu,
 • zakładanie trawników z siewu i z rolki,
 • obsadzanie roślinami,
 • budowa skalnych ogrodów,
 • budowa nawierzchni,
 • budowa elementów małej architektury ogrodowej, altany, płoty, trejaże, murki, podesty, ścieżki, tarasy, miejsce na grilla i ognisko,
 • realizacja "zielonych dachów",
 • montaż systemów automatycznego nawadniania oraz jego programowanie,
 • oświetlenie ogrodu,
 • aranżacje wodne, kaskady, cieki strumieni, oczka, stawy,
 • montaż basenów kąpielowych,
 • pielęgnacja i renowacja trawników,
 • cięcie i formowanie żywopłotów,
 • cięcie i formowanie drzew i krzewów,
 • zwalczanie chorób i szkodników,
 • odchwaszczanie,
 • sprzątanie ogrodów,
 • odśnieżanie dachów,
 • kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej i osiedlowej

W miarę pojawienia się nowych potrzeb firma będzie na nie elastycznie reagować i wachlarz usług będzie ciągle poszerzany.