Pełna nazwa firmy: Spółdzielnia Kółek Rolniczych

Branża: Produkcja, Wyrób Tartacznych

NIP, Regon: 737 000 34 60, 000573612

Adres siedziby: 34-603 Ujanowice 77

Numer telefonu / faxu: 183334001, 183334013

Adres e-mail: poczta@skr.pl 

Adres strony www: www.skru.pl

Przedmiot działalności: Wykonywanie konstrukcji dachowych i materiałów drewnianych, budowa domów drewnianych, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, transport drogowy i specjalistyczny, roboty budowlano montażowe.