Numer telefonu kontaktowego Infolinii Punktu Kontaktowego i CEIDG.
801 055 088

Nr telefonu do Urzędu Gminy Laskowa – Ewidencja działalności gospodarczej 18 3300224