Gmina Laskowa łącznie posiada 25 km tras pieszo - rowerowych. Aby ułatwić turystom przebywającym na terenie Gminy poznanie głównych jej atrakcji, proponujemy cztery trasy pieszo-rowerowe.


Trasa nr 1: Laskowa Centrum - Nadole - Kamionka Mała - Jastrząbka - Maliniska - Lipniczka - Laskowa. Trasa biegnie drogą asfaltową.


 • Przystanek 1 - Przy Dworku (0 km)

Przy Dworku rozpoczyna się rowerowo - piesza trasa nr 1 po atrakcjach turystycznych gminy Laskowa. Dwór w Laskowej  należy do najciekawszych i najstarszych dworów w Karpatach Polskich. Zbudowany został w 1667 roku z modrzewiowych bierwion, o konstrukcji zrębowej. Korpus dworu pokrywa dach łamany, polski (krakowski). Budowniczym był najprawdopodobniej Andrzej de Lipie Laskowski, sędzia sądecki, który wówczas był właścicielem wsi. Później (w 1688 r.) dobra Laskowej nabył biskup krakowski Jan Małachowski i scedował je na rzecz Zgromadzenia Księży Misjonarzy Krakowskich. Pozostałością po nich jest kaplica Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny z polichromowanym stropem. Po rozbiorach Polski w ramach rozsprzedaży dóbr kameralnych dwór nabyli najpierw Skrzyńscy, a później Żochowscy. Od 1924 do 1945 roku dwór był własnością Michałowskich. Po upadku PRL-u (w latach 90-tych XX w), dwór wrócił w ręce dawnego właściciela – rodziny Michałowskich, którzy obecnie chętnie udostępniają jego zwiedzenie. W obrębie dworu obserwujemy pozostałości zespołu dworskiego oraz fragmenty parku z pomnikami przyrody (lipy, dęby). Na uwagę zasługuje również znajdująca się vis-a –vis dworku drewniana kapliczka Jana Nepomucena. Po drugiej stronie Potoku Nagórskiego stoi kościół parafialny pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny zbudowany w latach 1928 - 34 w stylu eklektycznym . W ołtarzu głównym znajduje się obraz N.M.P. Niepokalanie Poczętej z XVIII wieku, pochodzący z dawnej kaplicy dworskiej. W sąsiedztwie kościoła, przy starym cmentarzu parafialnym, znajduje się wojskowy cmentarz z I wojny światowej. Spoczywa tu 98-110 (różne źródła) żołnierzy pochodzenia austriackiego, niemieckiego, rosyjskiego i polskiego. Polegli oni w dniach 8 - 13 grudnia 1914r. w bitwie między wojskami rosyjskimi a austro-węgierskimi znanej jako bitwa pod Limanową. Dalej trasa prowadzi na wschód przez most na rzece Łososinie w kierunku przysiółka Nadole. Przejeżdżając przez most obserwujemy meander (zakole) rzeki z podciętymi na przemian prawym i lewym brzegiem. Na pierwszym skrzyżowaniu (200 m za mostem) skręcamy w lewo.W prawo natomiast wzdłuż drogi do przysiółka Rozpite biegnie czarny szlak na Sałasz (patrz trasa nr 2). Jadąc terasą nadzalewową i zalewową, warto przyjrzeć się roślinności. Obok roślin uprawnych można dostrzec szereg gatunków synantropijnych właściwych dla pól bez intensywnej chemizacji (mak, kąkol, bławatek). Znajdujące się tu gleby, wykształcone są na osadach akumulacyjnych (mady górskie) i należą do najżyźniejszych w gminie (III klasa bonitacyjna). Dojeżdżając do Nadola, po prawej stronie drogi, na skarpie znajduje się  prywatny skansen i muzeum regionalne. Od 2003 roku jego twórca Krzysztof Jędrzejek, udostępnia dla zwiedzających  gromadzone przez  siebie  eksponaty. 

 • Przystanek 2 - U Orła (2 km)

Przystanek ten usytuowany jest obok wyróżnionego „Złotą Wiechą” gospodarstwa agroturystycznego „Oczko”, ze sklepem, kortami tenisowymi i bocianim gniazdem. Gospodarze oferują również organizację wielu innych atrakcji turystyczno-rekreacyjnych.  Na uwagę zasługuje widoczna po drugiej stronie rzeki, przy drodze powiatowej, odkrywka geologiczna eksponująca stromą, gładką powierzchnię ławicy piaskowca. Powyżej znajduje się las grądowy, a w nim szereg gatunków ciepłolubnych w tym chronionych. Przekraczamy rzekę i kierujemy się w prawo drogą powiatową w kierunku Ujanowic. Widoczny po obu stronach las to zespół olszynki karpackiej, natomiast kamieniec porasta lepiężnik (można wykorzystać jako nakrycie głowy w czasie deszczu). Na stromych zboczach po drugiej stronie drogi występuje las grądowy, w którym dominuje grab i dąb. Jadąc wzdłuż Łososiny mijamy skrzyżowanie z drogą do Jaworznej. Tuż za mostkiem na potoku Kamionka opuszczamy drogę powiatową skręcając w lewo do Kamionki Małej. Na prawo od skrzyżowania widoczne jest potężne osuwisko powstałe w czasie powodzi w 1997 roku, które było przyczyną tragedii (w zburzonym domu zginęła jedna osoba).  Opuszczamy szeroką płaskodenną dolinę rzeki Łososiny wjeżdżając w wąską malowniczą V-kształtną dolinę potoku Kamionka. Trasa prowadzi w górę, krętą drogą asfaltową do centrum wsi Kamionka Mała, która była bardzo zniszczona podczas w/w powodzi.

 • Przystanek 3 - Przy szkole (6 km)   

Przystanek zlokalizowany jest obok zabudowań Szkoły Podstawowej w Kamionce Małej. Na stromym zboczu znajduje się drewniany, zbudowany na początku XVIII wieku ( po 1728 roku) kościół pod wezwaniem św. Katarzyny. Prawdopodobnie do jego budowy użyto materiału z poprzedniego kościoła. Cechuje go konstrukcja zrębowa z wieżą na słup. Obejrzenia godne są w nim: krucyfiks, posąg Matki Bożej i św. Katarzyny z XVII wieku oraz barokowe organy.  Jadąc dalej mijamy cmentarz parafialny, później sklep, a następnie kapliczkę z 1835 roku i źródełko. Podanie ludowe głosi, że zaraz po ukończeniu budowy kapliczki trysnęło w pobliżu źródełko, z którego woda ma cudowną uzdrawiającą moc. Podawano ją w czasie choroby zarówno ludziom jak i zwierzętom. Do dnia dzisiejszego ludzie modlą się przed znajdującym się we wnętrzu kapliczki obrazem Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej. Tuż przed stromym podjazdem na przełęcz pod Jastrząbką skręcamy w lewo, oznakowaną drogą na cmentarz z I wojny światowej „Na Jastrząbce”. 

 • Przystanek 4 - Jastrząbka (8 km)

Po uciążliwej, lecz krótkiej wspinaczce osiągamy wzniesienie Jastrząbka (557 m n.p.m.). Nagrodą za wysiłek są wspaniałe widoki. Szczytowe partie okolicznych wzniesień pokryte są lasami grądowymi i borem mieszanym, a na północnych stokach buczyną karpacką. Znajdujący się tutaj cmentarz zaprojektował Gustav Ludwig, który jest autorem większości cmentarzy wojennych na tym terenie. Głównym elementem cmentarza jest drewniana kaplica zwieńczona krzyżem. Przed kaplicą stoi kamienny pomnik – kopiec z krzyżem wykonanym z jednego kawałka kamienia. Spoczywa tutaj 246 żołnierzy różnej narodowości (Austriacy, Węgrzy, Niemcy, Rosjanie i Polacy). Większość poległa w dniach 8-13 grudnia 1914 roku w czasie walk o najwyższe wzniesienie w okolicy - Kobyłę (605 m n.p.m.) Ze szczytu w kierunku południowym roztacza się przepiękny widok na dolinę Łososiny i pasmo Sałasza - Jaworza. Od  przystanku 4 zjeżdżamy polną drogą w kierunku północnym i docieramy do drogi asfaltowej Kamionka - Rozdziele. Skręcamy w lewo, w kierunku zachodnim. Po około 1,5 km na krzyżówce skręcamy w lewo, w kierunku południowym, natomiast droga w kierunku północnym prowadzi przez Rozdziele do Żegociny.  Zjeżdżając doliną potoku Lipniczka, przejeżdżamy na 11-tym km obok murowanej kaplicy w Maliniskach, a następnie tartaku. Na 13-tym km zamykamy pętlę dojeżdżając do drogi powiatowej. Do centrum Laskowej można dojechać opisywaną wcześniej  trasą przez Nadole lub drogą powiatową. Trasa nr 2 Lakowa - Rozpite - Korab - Sałasz - Jaworz - Ujanowice - Laskowa. Trasa piesza oraz dla rowerów górskich.


-wariant 2a: Sałasz-Jaworzna-Kamionka M.-Laskowa

-wariant 2b: Sałasz-Żmiąca-Krosna-Laskowa

-wariant 2c: Jaworz-Żmiąca-Krosna-Laskowa.

Trasa nr 2 na odcinku od przystanku nr 1 do przystanku nr 3 poprowadzona jest wzdłuż czarnego szlaku PTTK Laskowa - Sałasz, dalej do przystanku nr 4 wzdłuż szlaku niebieskiego Sałasz - Jaworz (patrz mapa).

 • Przystanek 1 - Przy Dworku ( patrz opis trasy nr 1, przystanek 1)

Przekraczając most na rzece Łososinie, idziemy w kierunku wschodnim i dochodząc do rozwidlenia dróg, skręcamy w prawo w kierunku południowym (w lewo odbiega trasa nr 1). Zaleca się uważną obserwację oznakowania szlaku. Po ok. 100 m od rozwidlenia dróg szlak opuszcza drogę do przysiółka Rozpite i biegnie grzbietem wzniesienia, z którego roztaczają się piękne widoki w kierunku wschodnim na dolinę Łososiny z jej meandrami . Mijając ostatnie zabudowania Rozpitego, wąską leśną ścieżką podchodzimy na Korab. Na tym odcinku trasy w miejscach odsłoniętych obserwujemy panoramę Beskidu Wyspowego. W kierunku zachodnim Śnieżnicę (1007 m n.p.m.), Zęzów (705 m n.p.m.), Kostrza (719 m n.p.m.) oraz w kierunku północnym Pasmo Kamionnej (801 m n.p.m.) i Kobyły ( 609 m n.p.m.). Na polanie w brzozowym zagajniku znajduje się cmentarz z I wojny światowej.

 • Przystanek 2 - Na Korabie (2 godz.)

Wspomniany wcześniej cmentarz na Korabie jest kolejnym miejscem pamięci narodowej z okresu bitwy pod Limanową.  Spoczywa tu 33 poległych. Odpoczywając w tym miejscu oddajemy się zadumie nad skomplikowaną historią naszej Ojczyzny, której drogi znaczone są często krzyżami. Idąc dalej czarnym szlakiem mijamy zabudowania - Jaworzna 3 - i zakosem w kierunku pd.-wsch. szeroką drogą leśną dochodzimy do grzbietu, gdzie czarny szlak łączy się z niebieskim, biegnącym z Limanowej. Po 15 minutach osiągamy szczyt Sałasz (909 m n.p.m.). Wcześniej pod mało wyraźnym szczytem kończy się szlak czarny a rozpoczyna zielony do Pisarzowej (1 h). Podążamy dalej niebieskim szlakiem i po ok. 10-ciu minutach dochodzimy do szerokiej polany, gdzie zlokalizowany jest kolejny przystanek. 

 • Przystanek 3 -  Sałasz (909 m n.p.m.) (3,5 godz.)

Odpoczywając podziwiamy rozległą panoramę. W kierunku południowym widzimy Gorce, Beskid Sądecki i przy dobrej pogodzie Tatry. Patrząc w kierunku północnym dostrzegamy ostatnie wzniesienia Beskidów z pasmem Kamionnej i Kobyły. W miesiącach letnich można zbierać tutaj borówki (czarne jagody).  Z polany (obok kępy kamieni)odbiega droga w kierunku północnym (na Oślak), którą można zejść do Jaworznej lub Żmiącej. Zarówno z Jaworznej oraz ze Żmiącej istnieje możliwość powrotu do Laskowej komunikacją PKS. Po dłuższym odpoczynku udajemy się biegnącym grzbietem niebieskim szlakiem, w kierunku wschodnim. Szlak prowadzi przez las bukowy (buczyna karpacka). Jest tu uroczo, szczególnie jesienią, gdy pod nogami szeleszczą opadłe liście. Po około 1 godz. Osiągamy szczyt, Jaworza.

 • Przystanek 4 - Jaworz (918 m n.p.m.) (4,5 godz.)

Jest to najwyżej położone miejsce na całej trasie , przez mieszkańców okolicznych wsi zwane Kretówką lub Patrią. Rozległa, kiedyś szczytowa polana sukcesywnie zarasta. Nie ma już wieży triangulacyjnej z platformą widokową. Podziwianie więc opisywanej w wielu wcześniejszych wydawnictwach panoramy z Jaworza nie jest już możliwe. Po wpisaniu się do książki pamiątkowej opuszczamy niebieski szlak (który dalej biegnie do Rożnowa). Z lewej strony buków z tablicami PTTK, stromą ścieżką schodzimy nie oznakowanym szlakiem w kierunku północnym do Żmiącej lub Ujanowic. Dochodząc do szerokiej drogi leśnej, skręcamy w lewo w kierunku północno-zachodnim i duktem biegnącym skrajem lasu schodzimy do najwyżej położonych zabudowań wsi Kobyłczyna. Wieś ta nie ma swojego centrum. Pojedyncze zagrody chłopskie rozrzucone są na znacznym obszarze od północnych stoków Jaworza do doliny Łososiny. Na odcinku tym w okresie wczesnowiosennym kwitną przebiśniegi. Dalej kierujemy się utwardzoną drogą na północ. Warto tu zwrócić uwagę na panoramę z Jeziorem Rożnowskim. Około 200 m od przydrożnej kapliczki w lewo odchodzi wariant 2c przez Gołą Górę do Żmiącej. Do Ujanowic idziemy prosto. Mijamy transformator i na podwórzu zabudowań gospodarskich skręcamy w prawo, w kierunku północno-wschodnim. Dochodzimy do grzbietu Kaleń, z którego odsłania się widok na Żmiącą, Strzeszyce, Krosną oraz kolejne zakola rzeki Łososiny. Grzbietem tym idziemy w kierunku wschodnim i na granicy lasu ukazuje się cel naszej wędrówki - Ujanowice. Skręcając w lewo w kierunku północnym dochodzimy do centrum wsi.

 • Przystanek 5 - Stadion (6,5 godz.)

W Ujanowicach warto zobaczyć zabytkowy kościół parafialny z XVI w. Pierwotny kościół był drewniany i stał w tym samym miejscu. Obecny murowany ukończono w 1526 roku. Imię św. Michała Archanioła uzyskał od założenia  parafii przez św. Kingę i to najprawdopodobniej w związku ze zwycięstwem Leszka Czarnego nad Jadźwingami w 1282 roku pod Lublinem, które przypisywano szczególnej pomocy tego Księcia Aniołów. Kościół posiada cechy budowli gotyckiej, nieco przerobiony (sklepienie w prezbiterium i  podwyższona wieża). W wieku XIX dobudowano dwie boczne kaplice. Wieża kościoła nakryta jest barokowym hełmem. W tym samym stylu jest również wystrój wnętrza kościoła (ołtarze i ambona). Na uwagę zasługuje też chrzcielnica kamienna z XVI wieku, dwie kropielnice kamienne z XVIII wieku, tablica erekcyjna z łacińskim napisem gotyckim i datą 1509, zamek żelazny (1526), dzwon (1514), sygnaturka z XVIII wieku i haftowane ornaty z XVIII w. Obecnie  kościół uzyskał nową elewację. Odnowiono też kamienne ogrodzenie ze stacjami Drogi Krzyżowej. W Ujanowicach istnieje możliwość biwakowania (nad rzeką, obok boiska sportowego). Do Laskowej powracamy autobusem PKS lub minibusem. Trasa nr 3 Ujanowice - Sechna - Granice - Przylaski - Krosna - Strzeszyce - Ujanowice. Trasa biegnie drogą asfaltową. 


 • Przystanek 1 - Stadion (0 km) ( patrz opis trasy 2, przystanek 5)

Od przystanku udajemy się w kierunku północnym do Sechnej, mijając po lewej stronie budynek OSP i tartak SKR-u. Jedziemy w górę wzdłuż Potoku Sechlańskiego. Po prawej stronie (1,5 km) mijamy budynek szkoły, obok którego biegnie Małopolski Szlak Owocowy (w stronę osiedla Kromolin). Po ok. 1 km z  lewej strony drogi znajduje się obiekt szkolny w budowie. 300 metrów wyżej, dojeżdżamy do wartej zwiedzenia kaplicy pw. M.B.Częstochowskiej, która zlokalizowana jest  po prawej stronie drogi i potoku. Jest ona filialną kaplicą parafii ujanowickiej. Pokonując serpentynami stromy odcinek drogi , osiągamy przystanek Granice. 

 • Przystanek 2 - Granice (3,5 km)

W tym miejscu przebiega granica pomiędzy powiatem limanowskim i brzeskim, która jest jednocześnie granicą gmin (Laskowa-Iwkowa) oraz wsi (Sechna-Dobrociesz). Warto tu odpocząć i patrząc w kierunku południowym  podziwiać  dolinę Sechlańskiego Potoku, oraz widoczne na horyzoncie Pasmo Łososińskie z Kalenią i Kobyłczyną Dolną na jego tle. Kilka kroków w kierunku północnym otwiera się panorama na Pogórze Wiśnickie. Od przystanku  jedziemy w kierunku zachodnim wąską drogą, która biegnie działem wodnym wzdłuż  wspomnianej granicy administracyjnej. W miejscach odsłoniętych otwiera się panorama na Pogórze i Beskid Wyspowy. Po przejechaniu 1,6 km jest skrzyżowanie  z drogą biegnącą w kierunku południowym do osiedla Przylaski. Można tą drogą dojechać do kapliczki „Grota”, która jest miejscem kultu Maryjnego dla okolicznej ludności ( 2,5 km w obydwie strony). Nasza trasa biegnie w dół w kierunku zachodnim i po 0,7 km  znajdziemy się na skrzyżowaniu, gdzie zlokalizowany jest przystanek nr 3.

 • Przystanek 3 - Nad Krosną (5,8 km)

Przystanek ten znajduje się na przełęczy, gdzie rozchodzą  się  drogi: w kierunku północnym do Dobrociesza,  na zachód pod szczyt Kobyły i dalej  do Wojakowej, na wschód na Granice (do Sechnej). i w kierunku południowym do Krosnej. Po krótkim odpoczynku zjeżdżamy stromo w dół, do Krosnej. 600 metrów niżej przekraczamy granicę powiatu i dalej doliną Krośnieńskiego Potoku, mijając po lewej stronie sklep, dojeżdżamy do centrum wsi. Tu znajduje się stary i nowy kościół  pw. Św. Józefa, oraz budynek  Sióstr Służebniczek N.M.P, a nieco niżej odnowiony budynek Szkoły Podstawowej. Warto zwrócić uwagę na efekt prac związanych z usuwaniem skutków powodzi (regulacja potoku). Kilkaset metrów dalej osiągamy końcowy przystanek na naszej trasie. 

 • Przystanek 4 - Na Sędziówce (7,5 km)

Z tego miejsca można powrócić drogą powiatową do Ujanowic (ok.3 km na wschód), lub dojechać do Laskowej (ok.7 km na zachód). Istnieje także możliwość wydłużenia opisywanej trasy do Strzeszyc ( ok.3 km tam i z powrotem). W tym celu udajemy się w kierunku południowym drogą do Żmiącej i za mostem na Łososinie skręcamy w lewo do centrum  wsi (patrz rozdz. Strzeszyce)Trasa nr 4 Laskowa centrum - Laskowa Górna - Stacja narciarska (dolna) - Stacja narciarska (górna) - Makowica - wokół szczytu Kamionnej - Stacja narciarska (górna) - Zbójka - Laskowa centrum. Trasa piesza oraz dla rowerów górskich. • Przystanek 1 - Przy Dworku (patrz opis trasy nr 1, przystanek 1)

Z tego miejsca kierujemy się do centrum wsi i na skrzyżowaniu skręcamy w prawo do Laskowej Górnej (Zbójka). Po przekroczeniu skrzyżowania z drogą wojewódzką Limanowa - Bochnia, udajemy się na przystanek nr 2 - Stacja narciarska (dolna). Odległość tego miejsca od przystanku nr 1 wynosi ok. 2,5 km.

 • Przystanek 2 - Stacja narciarska dolna (1 godz.)

Stacja Narciarska Laskowa – Kamionna  została uruchomiona w 2002 roku. Do dyspozycji początkujących i zaawansowanych narciarzy oddano dotychczas  4 wyciągi  orczykowe, oraz 3600 m sztucznie śnieżonych i oświetlonych tras zjazdowych, z których najdłuższa ma 2000 m i 305 m różnicy wzniesień. Trasy te obsługiwane są przez 4 ratraki. Ponadto jest tu hotel (58 miejsc), restauracja, kawiarnia i grill-bar. Można też skorzystać z wypożyczalni, serwisu i sklepu narciarskiego oraz szkółki narciarskiej. Nad bezpieczeństwem czuwa GOPR. Od tego przystanku (460 m n.p.m.) rozpoczyna się właściwa trasa górska. Wchodzimy bądź wjeżdżamy na bitą drogę, a po ok. 500 m, leśnym duktem pniemy  się stromo w kierunku północnym. Po pokonaniu dość trudnego odcinka trasy, osiągamy pierwszy punkt widokowy (615 m n.p.m.) i przystanek nr 3. 

 • Przystanek 3 - Pod lasem (2 godz)

Odpoczywając na polanie pod lasem, przy dobrej widoczności podziwiamy krajobraz. W kierunku wschodnim widzimy przełęcz Widomą i fragment pasma Kobyły, a dalej  Pogórze Rożnowskie. Na pd-wsch. roztacza się widok  na dolinę Dunajca i Tęgoborze, a na horyzoncie wzniesienia Beskidu Niskiego. Na południu widać dolinę Łososiny i Pasmo Łososińskie  (od lewej: Babia Góra (727), Jaworz (918), Sałasz Wsch.(909), Sałasz Zach. (763), Dzielec (626). Wyruszamy dalej na północ i  leśną drogą dochodzimy do głównego grzbietu pasma Kamionna - Kobyła. Przebiega nim niebieski szlak turystyczny, którym można zejść w kierunku wschodnim (w prawo) do drogi  Limanowa - Bochnia (na przełęczy Widoma - 535 m n..p.m.). My natomiast skręcamy w lewo i  szlakiem w kierunku zachodnim docieramy do górnej stacji narciarskiej gdzie zlokalizowany jest przystanek nr 4.

 • Przystanek 4 - Stacja narciarska górna (2,5 godz)

Znajdujemy się w najwyższym miejscu na trasie (ok.770 m n.p.m.). Można „zdobyć” szczyt Kamionnej - 802 m n.p.m. (ok.0,5 godz. tam i powrotem) lecz rozległą panoramę  podziwiamy  tylko z tego miejsca, gdyż sam szczyt jest zalesiony. W kierunku północno wschodnim, aż po horyzont rozpościera się Pogórze Wielicko - Bocheńskie (widoczny  zamek i więzienie wiśnickie). Bliżej widać pasmo Kobyły ze szczytami Łopusze (661) i Kobyła (605). Dalej na wschód w najbliższej perspektywie widnieje przełęcz Widoma a za nią Jastrząbka (545), natomiast na drugim planie Pogórze Rożnowskie, a bardziej w prawo wzniesienia Beskidu Niskiego. Na południowym  wschodzie nad doliną Łososiny góruje Pasmo Łososińskie. W kierunku południowym  widać kolejne szczyty Beskidu Wyspowego: Jeżowa Woda (888), Ostra (929) i Cichoń (928), a za nimi wyższy Modyń (1029). Na południowym zachodzie panoramę zamyka widoczny na horyzoncie Lubań (1211) i Gorc (1228). Ze względu na urokliwy charakter tego miejsca proponujemy dłuższy postój i skorzystanie z możliwości grilowania w położonym niżej szałasie. Wyruszamy na dalszą część trasy, która przebiega wokół szczytu Kamionnej (802) i powraca w to samo miejsce. Ten fragment trasy przebiega przez teren gminy Limanowa i Żegocina. W razie złej pogody, można go pominąć.    Od przystanku idziemy w kierunku zachodnim i po ok. 30 min. znajdziemy się na przysiółku Makowica, gdzie obok kapliczki jest kolejny przystanek. 

 • Przystanek 5 - Makowica (3 godz)  

Warto się tu zatrzymać i zejść parę kroków poniżej drogi (na łąkę), gdzie otwiera się dalsza część panoramy w kierunku południowo - zachodnim i zachodnim. Na południu widzimy pasmo Jeżowej Wody (888) , Ostrej (929) i Cichonia (928), a w tle Modyń (1029).  W kierunku południowo - zachodnim po lewej stronie doliny Łososiny najbliżej widnieje Paproć (645), a za nią Mogielica (1070) i Łopień (855). Po prawej stronie doliny Łososiny (bardziej na zachód) na pierwszym planie widać Zęzów (705), a w oddali kulminacje Ćwilina (1072) i Śnieżnicy (1006) oddzielonych przełęczą Gruszowiec (660). W dnie doliny pomiędzy Zęzowem a Paprocią leży Tymbark. W tle opisywanych szczytów na horyzoncie widać pasmo Gorców, a przy bardzo dobrej widoczności Tatry. Idziemy dalej bitą drogą a po ok. 100 m skręcamy w prawo i  leśnym duktem okrążamy szczyt Kamionnej (802) od strony zachodniej.  Przecinamy drogę grzbietową z niebieskim szlakiem i wkraczamy do lasu bukowego, który porasta północne stoki Kamionnej. Na tym odcinku nasza trasa przebiega skrajem Rezerwatu Kamionna. Wychodząc z lasu znajdujemy się z powrotem na szlaku niebieskim  w rejonie przystanku nr 4. Całe okrążenie szczytu Kamionnej trwa ok. 1,5 godz. (można jeszcze  raz podejść i  odpocząć na w/w przystanku). Około 200 m niżej skręcamy w prawo opuszczając niebieski szlak. Przekraczamy trasy zjazdowe i skręcając w lewo schodzimy wyznaczoną trasą do przysiółka Zbójka. Z tego miejsca można wrócić do dolnej stacji narciarskiej (przystanek 2), lub do Laskowej Dolnej (przystanek 1).  Czas przejścia całej trasy wynosi ok. 5,5 godz.