Murowane twierdze romańskie i gotyckie kościoły i opactwa, pałace i dwory stanowią barwny zapis historycznej przeszłości Małopolski. Zachowały się tu także liczne zabytki dawnej wsi polskie, tej drewnianej zharmonizowanej z krajobrazem, a bogactwo kultury i sztuki ludowej tej ziemi nie ma sobie równych na terenie Polski. Podhale z domostwami krytymi gontem, oryginalne konstrukcje chat orawskich czy kryte strzechą chałupy beskidzkie i krakowskie to prawdziwe skarby regionu. 


Trasa IV: Dobczyce – Raciechowice – Szyk – Laskowa – Zakliczyn – Ciężkowice       

Trasa prowadzi z Krakowa, przez Wieliczkę do Dobczyc. W tym malowniczym miasteczku w cieniu XIV-wiecznej twierdzy znajduje się niewielki skansen z obiektami budownictwa z okolic Dobczyc. Jest tam dawna karczma z 1830r. z Krzyszkowic, dworski kurnik z majątku w Brzezowej oraz wozownia z 1868r. i spichlerz z Zagórzan. W karczmie mieści się ekspozycja kultury ludowej okolic Dobczyc. Za Dobczycami leżą Raciechowice. Jest tam drewniany kościół p.w. św. Jana i Katarzyny z 1720r. Wewnątrz niego wyposażenie rokokowe z 1779r. Obok wznosi się dzwonnica z XIX w. Niedaleko od świątyni leży klasycystyczny dwór z 1760r. z pięknym dachem i drewnianymi kartuszami w fasadzie. Obok dworu w parku znajduje się spichlerz  z 1774r. Przez Szczyrzyc z opactwem cysterskim dociera się do Szyku. Niepozorna bryła kościoła p.w. św. Barbary kryje w sobie istne skarby późnogotyckiej sztuki sakralnej. W ołtarzu głównym jest piękny obraz MB z Dzieciątkiem w typie „Pięty Naszego Pana”, z przedstawieniem Św. Trójcy w górnej części i postacią klęczącego fundatora, rycerza herbu Szreniawa. To późnogotyckie malowidło powstało ok. 1520r.  na wiele lat przed budową obecnego kościoła z XVII w. Z Szyku udać się warto w Beskid Wyspowy do niewielkiej wsi Laskowej. Znajduje się tu dwór, dawne gniazdo prowincjonalnej szlachty limanowskiej. Wzniesiony w 1677r. urzeka swoją malowniczą bryła o wysokim, łamanym dachu. Białe ściany dworu zdobią z zewnątrz ciekawe opaski okienne, wnętrze kryje bogato dekorowany strop z malowidłami i stiukowymi obramieniami. Przez Lipnicę trasa prowadzi do Zakliczyna nad Dunajcem, mijając w okolicznych wsiach kościoły. W pobliskiej Iwkowej znajduje się gotycki kościółek cmentarny p.w. Narodzenia NMP z XV w. Wzniesiony na miejscu starszego, poświadczonego źródłami z 1398r. Według tradycji wyposażenie ufundować miała królowa Bona. Zakliczyn to kolejne malownicze miasteczko Pogórza. Osada ma długą metrykę. Prawa miejskie otrzymała w 1558r. Z tego okresu zachował się układ urbanistyczny miasta. Przy rynku i ulicach wylotowych zachowało się kilka domów małomiasteczkowych o malowniczych bryłach, z głębokimi podcieniami. Domy z XVII w., posiadają charakterystyczną konstrukcję tzw. Dziewięciu słupów zakliczyńskich podtrzymujących konstrukcję dachu, wokół których zabudowywano przestrzeń mieszkalną belkami. Z Zakliczyna dotrzeć warto do Ciężkowic. Miasteczko zachowało urbanistyczny układ z okresu lokacji z czworobocznym rynkiem i wychodzącymi z jego narożników ulicami. Rynek otaczają parterowe podcieniowe domy z XVIII i XIX w., o mocno wysuniętych dachach wspartych na profilowanych drewnianych słupach.


Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.drewniana.malopolska.pl