W drugiej połowie lat 60. ubiegłego wieku, na terenie obecnego parku w Laskowej, powstał studencki ośrodek wypoczynkowy prowadzony przez krakowski oddział studenckiego Biura Podróży i Turystyki ZSP Almatur. W roku 1965 Rada Okręgowa Zrzeszenia Studentów Polskich w Krakowie podjęła decyzję o budowie tego ośrodka. Inicjatywę tę poparły ówczesne władze powiatu limanowskiego i władze gminy Laskowa, wydając potrzebne decyzje oraz niezbędne zgody związane z realizacją tego przedsięwzięcia. Zrzeszenie Studentów Polskich było wówczas organizacją o charakterze związku zawodowego, do której należało około 90% studiujących. Przedmiotem jej działalności było między innymi organizowanie turystyki i wypoczynku dla młodzieży akademickiej. Realizacją tych zadań zajmowało się studenckie biuro turystyki Almatur, któremu Rada Okręgowa ZSP w Krakowie powierzyła budowę i prowadzenie studenckiego ośrodka w Laskowej. Budowa ośrodka trwała około 8 lat i przebiegała etapami. Przyczyną wydłużającego się czasu zakończenia inwestycji były coraz to ambitniejsze plany dotyczące ilości obiektów, infrastruktury, ale też braki materiałowe na polskim rynku budowlanym .

Infrastrukturę ośrodka tworzyły: budynek z kuchnią, jadalnią, salą spotkań wyposażoną w kominek, sanitariatami, pomieszczeniami magazynowymi, domek kierownika oraz dziesięć domków drewnianych na około 100 miejsc. Atrakcją ośrodka był kort tenisowy, boisko do siatkówki i okazały drzewostan.

W okresie wakacji organizowano tu obozy językowe z udziałem studentów z zagranicy, różne turnusy tematyczne i turnusy stricte wypoczynkowe. Dystrybucją miejsc, w środowisku akademickim polskich uczelni, zajmowało się biuro Almatur. W okresie poza wakacyjnym w ośrodku odbywały się szkolenia, spotkania, narady i inne imprezy, głównie dla osób z krakowskiego środowiska akademickiego. Taki charakter działalności sprzyjał przyjazdom do ośrodka ciekawych osób o znaczącej pozycji naukowej, politycznej, itp. To z kolei, dobrze służyło promocji ośrodka i gminy.

Przez wiele lat kierownikami ośrodka były osoby zatrudniane na okres sezonowy. Od roku 1975, aż do końca jego funkcjonowania, ośrodkiem Almatur w Laskowej kierował Leopold Adamczyk, w turystycznym środowisku akademickim znany jako Lolek. W trakcie studiów w Krakowie działał w studenckiej turystyce, zdobywając doświadczenie i wiele turystycznych uprawnień. Jako kierownik ośrodka okazał się nie tylko pracowitym i kompetentnym gospodarzem obiektu, ale przede wszystkim kochającym i szanującym ludzi człowiekiem; nie tworzył problemów tam, gdzie ich nie było, przez co sam był lubiany i szanowany. Do dzisiaj wiele osób, znających się na zarządzaniu, twierdzi, że Lolek stworzył autorską koncepcję zarządzania ośrodkiem wypoczynkowym na skalę światową.

Działalność ośrodka Almatur w Laskowej oparta była między innymi na dobrze układającej się współpracy z władzami gminy Laskowa i przedsiębiorcami w niej działającymi. Wszyscy byli dyrektorzy Almaturu kontakty te wspominają z sympatią.


Stanisław Piśko

były dyrektor Oddziału Almatur

w Krakowie w latach 1973-1980