Dwór w Laskowej należy do czołowych i unikalnych przykładów polskiej drewnianej architektury rezydencjonalnej z wieku XVI. Jego wartość leży w zachowaniu nie tylko ogólnego charakteru, ale i poszczególnych elementów autentycznych, o znaczeniu historycznym i artystycznym. Dwór jest parterowym budynkiem nakrytym gontowym dachem łamany (tzw. krakowski). W 1688 roku dobra Laskowej nabył biskup Krakowski Jan Małachowski i scedował je na rzecz Zgromadzenia Księży Misjonarzy Krakowskich. Pozostałością po nich jest kaplica Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny z polichromowanym stropem. Na początku XIX w. Dwór z zabudowaniami gospodarczymi i ziemią kupili Skrzyńscy a od nich pół wieku później Żochowscy. W 1924 roku Laskowa trafiła w ręce Michałowskich. Po wojnie majątek odebrano właścicielom, dopiero 31.08.1993 roku dwór wrócił w ręce ostatnich właścicieli. Zwiedzanie możliwe po uprzednim uzgodnieniu z właścicielami.


Kontakt:

Adres: Laskowa 1
Numer telefonu: 183333040