Boisko sportowe w Laskowej jest dostępne dla mieszkańców gminy Laskowa po uprzednim uzgodnieniu z Panem Łukaszem Chełmeckim opiekunem obiektu.


Numer telefonu: 664499114


Korzystanie z „Orlika” jest dostępne dla wszystkich chętnych w godzinach otwarcia i jest ono bezpłatne. Dla grup zorganizowanych jest możliwość telefonicznej rezerwacji obiektu z wcześniejszym uzgodnieniem terminu i godziny z opiekunem „Orlika”. Korzystający muszą dostosować się do obowiązującego regulaminu obiektu zamieszczonego przy wejściu na obiekt.